Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Олексієнко Жанна
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Психолого-педагогічна підтримка учнівства з особливими освітніми потребами у воєнний та післявоєнний час.»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00398-2022-06854 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/398/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Досягнуті результати: розширено знання про особливості організації освітнього процесу в інклюзивного закладі; розвинуто уміння підбирати, систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей з ООП; удосконалено вміння та навички професійно-педагогічної комунікації
  • Дата видачі: 15 серпня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00398-2022-06854 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»