Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Охремчук Вадим
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Оцінювання НУШ»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської оргаанізації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0210-00471-2023-19244 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/471/detail/
Certificate background
  • Qualification form: інституційна (дистанційна).
  • Qualification type: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 6.00
  • Volume in ECTS loans: 0.20
  • Main train directions: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: знає види оцінювання в НУШ; використовує інструменти оцінювання; впроваджує та ефективно здійснює формувальне оцінювання, взаємооцінювання, самооцінювання, поточне та підсумкове оцінювання
  • Date of issue: Feb. 2, 2023
Document account: 0210-00471-2023-19244 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"