Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Організація соціально-емоційної підтримки учнів ЗЗСО засобами освітніх онлайн-ресурсів

Розширити уявлення про можливості використання освітніх онлайн-ресурсів для організації соціально-емоційної підтримки учнів ЗЗСО в умовах тривалого дистанційного навчання; удосконалити навички використання цифрових технологій для підготовки до онлайн-занять з дітьми.

Організація соціально-емоційної підтримки учнів ЗЗСО засобами освітніх онлайн-ресурсів

Developers / Program Developments:

Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, фахівчиня з підготовки педагогічних працівників до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, вчителька початкових класів Люботинського ліцею №2 Люботинської міської ради Харківської області.

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації (за результатами складання тесту);
 • доступ до матеріалів курсу;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
 1. Яке значення соціально-емоційної підтримки учнів в ЗЗСО в умовах  тривалого дистанційного навчання і воєнного стану?
 2. Які техніки і прийоми соціально-емоційної підтримки доречно застосовувати з дітьми різних вікових груп?
 3. Яка структура онлайн-заняття є оптимальною?
 4. Які онлайн-ресурси і цифрові технології використовувати для підготовки до онлайн-занять?
 5. Як забезпечити інтерактивну роботу учнів під час онлайн-заняття?
 • Розширити уявлення про можливості використання освітніх онлайн-ресурсів для організації соціально-емоційної підтримки учнів ЗЗСО в умовах тривалого дистанційного навчання.
 • Удосконалити навички використання цифрових технологій та освітніх онлайн-ресурсів для підготовки до онлайн-занять з дітьми.

Після підтвердження заявки 18.09.2023 учасники/учасниці отримають листа на вказану під час реєстрації електронну пошту із запрошенням на вебінар і посиланням на відеоконференцію. Початок - 19.09.2023 о 8:00