Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Дудка Артем
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information»»
Голова громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер з медіаграмотності Артем Олегович ДУДКА
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00330-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/330/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 12,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,40
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: сформовано/удосконалено навички медіаграмотності; розвитку критичного мислення, вміння аналізувати та використовувати інформацію; знання про принципи та конкретні методи фасілітації; розкрите поняття «Соціальні медіа» їх роль та вплив; вміння аналізувати контент у соціальних мережах; принципи роботи візуального стротелінгу; використання методу «Інтервізія» як спосіб покращення професійних навичок; знання про види маніпуляцій, вміння їх розрізняти та не підпадати під вплив; опановано поняття «Інфлуенсери».
  • Дата видачі: 14 травня 2022 р.
Голова громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер з медіаграмотності Артем Олегович ДУДКА
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00330-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»