Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації НЕшкола чутливого вчителювання
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Жукова Леоніла
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності»
Тренерка, кандидатка педагогічних наук, керівниця СПК "НЕшкола чутливого вчителювання" Лідія Валеріївна Пахомова
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0139-00297-2021-03053 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/297/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,07
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, мовленнєва, комунікаційна компетентність, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: опановано пошукові оператори Google для оптимізації і пришвидчення підбору найдоречніших результатів пошуку потрібної інформації; удосконалено навички використання можливостей пошукових систем електронних бібліотечних каталогів; вивчено вимоги до оформлення списків використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 і АРА стилем; сформовано навички підбору контенту на основі ліцензії Creative Commons для візуалізації власних розробок без порушення авторського права.
  • Дата видачі: 05 грудня 2021 р.
Тренерка, кандидатка педагогічних наук, керівниця СПК "НЕшкола чутливого вчителювання" Лідія Валеріївна Пахомова
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0139-00297-2021-03053 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»