Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Олена Трибко
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Новікова Наталія
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «STEM-екскурсія: розвиток STEM-навичок через практичний досвід»
Трибко О.Б. Учитель-методист
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0169-00601-2023-30894 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/601/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: очна.
  • Вид підвищення кваліфікації: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,07
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: Опановано практичний кейс застосування методики проведення STEM-екскурсій у викладацькій діяльності; сформовано/удосконалено STEM-навички для забезпечення ефективного викладання STEM-дисциплін й сприяння підвищенню інтересу учнівства до STEM-галузей.
  • Дата видачі: 26 квітня 2023 р.
Обліковий запис документа: 0169-00601-2023-30894 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»