Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-in-a-box 7.0
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Найдич Валентина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Магістральний міні-EdCamp Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”»
EdWay logo Обліковий запис документа: 0247-00615-2023-30986 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/615/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: очна.
  • Вид підвищення кваліфікації: (не)конференція у форматі EdCamp
  • Обсяг у годинах: 9,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,30
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», формування національної ідентичності всіх учасників освітнього…
  • Досягнуті результати: об’єднано всіх стейкхолдерів освіти Вараської громади і не тільки; підкреслено необхідність надання учнівству інноваційних методів навчання та розвитку.
  • Дата видачі: 15 червня 2023 р.
Обліковий запис документа: 0247-00615-2023-30986 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»