Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Школа інформаційно-комунікативних технологій (тьютор Валентина Кодола)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Сіропол Світлана
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «НУШ: Створення візуальних (графіка, ментальні мапи, комікси, мультфільми тощо) елементів, мультимедійних презентацій засобами онлайн платформи Сanva та серії інших платформ.»
Кодола Валентина Іванівна Тьютор Школи ІКТ Кодола Валентина Іванівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0201-00395-2022-06616 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/395/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 4,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,13
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Досягнуті результати: ІКТ, Цифрова освіта, Практичні прийоми. Набуті компетентності після опрацювання : інформаційно-комунікативні, професійні та соціальні.
  • Дата видачі: 28 червня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0201-00395-2022-06616 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»