Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
діденко Марія
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information»»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер з медіа…
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0210-00377-2022-00564 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/377/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 12,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,40
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: сформовано/удосконалено навички медіаграмотності; розвитку критичного мислення, вміння аналізувати та використовувати інформацію; знання про принципи та конкретні методи фасілітації; розкрите поняття «Соціальні медіа» їх роль та вплив; вміння аналізувати контент у соціальних мережах; принципи роботи візуального стротелінгу; використання методу «Інтервізія» як спосіб покращення професійних навичок; знання про види маніпуляцій, вміння їх розрізняти та не підпадати під вплив; опановано поняття «Інфлуенсери».
  • Дата видачі: 29 червня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0210-00377-2022-00564 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»