Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації НЕшкола чутливого вчителювання
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Кравченко Антон
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Права дитини: моніторинг порушень та захист»
Олександр Петрович Могилка Тренер, доктор філософії у галузі соціальної роботи
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0139-00304-2021-01220 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/304/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,07
  • Напрями підвищення кваліфікації: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: поглиблено знання про моніторинг як систематизований діагностичний процес виявлення порушень прав дитини; опановано основні кроки ефективного моніторингу прав дитини; здобуто навички використання моніторингового інструменту з виявлення порушень прав дітей групи ризику.
  • Дата видачі: 19 грудня 2021 р.
Обліковий запис документа: 0139-00304-2021-01220 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»