Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації #stop_sexтинг
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Березюк Ірина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Освічені дорослі – захищені діти»
Кликова Поліна Ігорівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0230-00391-2022-00037 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/391/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 5,50
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,18
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: Отримано практичні знання за напрямками: Протидія залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет; Критична оцінка інформації; Налаштування приватності; Безпечна поведінка в інтернеті.
  • Дата видачі: 28 липня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0230-00391-2022-00037 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»