Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Новгородський Руслан. Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Новгородський Руслан
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Використання методів артпедагогіки для розвитку освітнього простору НУШ»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00399-2022-06806 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/399/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 11,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,37
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
  • Досягнуті результати: Поглиблено розуміння значення арттерапевтичних технологій для розвитку особистості, індивідуально-психологічних закономірностей їх застосування в освітньому процесі;. Удосконалено уміння використання арттерапевтичних технік в освітньому процесі з метою покращення психоемоційного стану та реалізації завдань розвитку особистості. Розвинуто уміння оцінювати ефективність використання артпедагогічних і артпедагогічних засобів для вирішення завдань виховання та розвитку особистості учня / учениці в НУШ
  • Дата видачі: 29 липня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00399-2022-06806 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»