Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Finn Church Aid
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Гавриленко Вікторія
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Благополуччя вчителів України»
Ярослава Мозгова Провідний фахівець із управління проєктами
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0288-00710-2023-39263 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/710/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: очна.
  • Вид підвищення кваліфікації: семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 24,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,80
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
  • Досягнуті результати: 1. Опрацьовано механізми та інструменти саморегуляції. 2. Поглиблено знання про благополуччя, стрес, когнітивні здібності людини. 3. Посилено навичку взаємодії між учасниками освітнього процесу. 4. Розглянуто умови розвитку особистості вчителя.
  • Дата видачі: 19 грудня 2023 р.
Обліковий запис документа: 0288-00710-2023-39263 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
Партнери: