Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Радченко Марина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Онлайн-майстерка 2.0 «Знайомство з СЕЕН»»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00765-2023-32854 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/765/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 22,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,73
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогі…
  • Досягнуті результати: опанування базових концептів і педагогічної системи програми СЕЕН, її призначення і зв'язок зі стандартами НУШ; набуття навичок фасилітаторської роботи і проведення уроків з використанням практик СЕЕН; розробка плану імплементації СЕЕН у закладі освіти
  • Дата видачі: 21 грудня 2023 р.
Партнери:
Обліковий запис документа: 0042-00765-2023-32854 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»