Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Березюк Ірина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00426-2022-00037 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/426/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 4,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,13
  • Напрями підвищення кваліфікації: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: удосконалено знання про впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; опановано типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання.
  • Дата видачі: 11 жовтня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00426-2022-00037 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»