Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Івахів Олена
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Інструменти та сучасні підходи НУШ»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської оргаанізації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0210-00472-2023-18478 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/472/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: знає методичні орієнтири вчителя НУШ; створює сучасний дизайн уроку; впроваджує діяльнісний підхід на уроках НУШ; організовує навчання на основі запитів учнів та учениць; створює компетентнісно орієнтовані завдання
  • Дата видачі: 04 лютого 2023 р.
Обліковий запис документа: 0210-00472-2023-18478 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»