Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Бутурлим Тетяна
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #5/2021 Гідність, права, здоров‘я у Новій українській школі»
О.Б. Елькін Голова Ради Громадської організації «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00280-2021-00071 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/280/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 7,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,23
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: розвинуто загальні й управлінські компетентності через методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному), удосконалено навички побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя; сформовано вміння планувати та організовувати освітній процес в карантинних та післякарантинних умовах; підвищено професійну компетентність з питань проведення і організації заходів до Усесвітнього Дня Гідності; удосконалено критичне та системне мислення.
  • Дата видачі: 25 листопада 2021 р.
Обліковий запис документа: 0042-00280-2021-00071 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»