Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Думишинець Олександр Вікторович
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Москалець Олена
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Використання електроної платформи Human у навчальному процесі»
Олександр ДУМИШИНЕЦЬ Керівник суб'єкту підвищеня кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0173-00545-2023-28339 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/545/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: очна/денна.
  • Вид підвищення кваліфікації: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 8,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,27
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: Опановано уміння користування платформою, заповнення електронного журналу та щоденника. Опановано навички заповнення календарного планування та заповнення просторів класів і груп.
  • Дата видачі: 07 березня 2023 р.
Обліковий запис документа: 0173-00545-2023-28339 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»