Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації вихователів групи подовженого дня

забезпечення теоретичної підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації до виконання функціональних обов’язків вихователя ГПД; формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності фахівця в освітній галузі; удосконалення знань про особливості організації навчально-виховного процесу в умовах групи продовженого дня та методику їх впровадження в навчальний процес відповідно до вимог Нової української школи; розвиток творчого мислення, вміння раціонально організовувати власну педагогічну діяльність та забезпечувати високі результати досягнень учнів в позакласній діяльності.

Розробники / розробниці програми:

Зажарська Ганна Петрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (заочна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Керівник інших форм гурткової роботи

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Опанування новітніми виробничими технологіями
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Трудове навчання
1Сучасний вихователь ГПД в умовах Нової української школи
2Діяльність ГПД  в сучасному навчальному закладі
3Методичні рекомендації щодо організації роботи груп продовженого дня

Знання:

• теоретико-методологічні - знання наукових засад побудови навчально-виховного процесу вихователя ГПД, формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків вихователя групи продовженого дня в умовах Нової української школи; 

• когнітивні – поглиблення знань планування роботи педагога-вихователя  в освітньо-виховному процесі закладів загальної середньої освіти в умовах групи продовженого дня; 

•  практичні - удосконалення умінь та навичок використання інформаційних ресурсів у професійній діяльності;

•  сприяти творчому підходу до педагогічної діяльності;

•  освоєння даного курсу має сприяти формуванню більш високого рівня професійної компетентності педагога-вихователя як організатора виховного процесу в умовах ГПД.