Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

STEAM-освіта. Практичний кейс

Формування конкурентноздатного фахівця, спроможного вирішувати сучасні професійні завдання в галузі STEAM-освіти, шляхом використання широкого комплексу дій, підходів, методик та практик, а саме: володіння навичками критичного мислення та аналізу інформації; освоєння середовища динамічної геометрії GeoGebra, як засобу візуалізації STEAM-предметів; володіння базовими знаннями про освітню робототехніку; освоєння методів та прийомів практичного використання моделювання як частини STEAM-освіти у діяльності педагога; розвиток вміння створювати емоційну комфортність під час взаємодії з учнями; впровадження онлайн-симуляторів на заняттях; володіння навичками 3D-моделювання; впровадження STEAM-освіти у ЗДО. Важливо! У разі, коли після підтвердження заявки не приходить лист-підтвердження на електронну пошту, перейдіть за покликанням: https://kursy.centrosvity-kolomyia.org.ua (ім'я входу - ваша електронна пошта, пароль - був Вами створений при першій реєстрації на цій платформі).

STEAM-освіта. Практичний кейс

Розробники / розробниці програми:

Консультанти центру: Саламіна Інна, Лукашенко Марія, Семенюк Уляна, Терновецька Христина. Учитель інформатики Корницького ліцею Коломийської міської ради Костишак Сергій.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Дошкільна освіта
 • Інформатика
 • Математика
 • Позашкільна освіта
 • Природничі науки
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 1. Критичне мислення: характеристика, етапи формування та вправи для його розвитку
 2. Середовище динамічної геометрії GeoGebra, як засіб візуалізації STEAM-предметів.
 3. Функції моделювання як частини STEAM-освіти.
 4. Онлайн-симулятори на заняттях: переваги,  особливості та освітні функції.
 5. Мотивація - чинник успіху діяльності педагога.
 6. STREAM-освіта дошкільнят: тренд чи необхідність?
 7. STEAM-освіта для дітей з ООП.

формування критичного мислення педагогів;

володіння базовими знаннями про 3D-моделювання та його освітні функції;

вміння використовувати функціонал середовища GeoGebra;

знання шляхів формування емоційної компетентності та уміння формувати самомотивацію;

володіння функціоналом онлайн-симуляторів для викладання STEAM-предметів;

знання методик та практик впровадження STEAM-освіти у закладах дошкільної освіти;

знання можливостей реалізації наступності STEAM-освіти у ЗДО та .STEAM-освіти у школі;

володіння методами арт-терапії в роботі з дітьми з осоливими освітніми потребами.