Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі

Робота педагогів з дітьми, що мають особливі освітні потреби, потребує створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, розуміння особливостей (специфіки) інклюзивного навчання, вміння забезпечити додатковою підтримкою в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; комунікаційної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентності педагогів. Але не завжди в сучасному освітньому середовищі педагоги мають можливість комплексно опанувати необхідні навички. Даний курс надає можливість отримати базові знання та вміння роботи з дітьми в інклюзивному середовищі.

Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ПЕРСПЕКТИВА КОНСАЛТИНГ

Розробники / розробниці програми:

Мельник Аліна Юріївна, керівник Центру психологічних особистих та бізнес тренінгів "Перспектива консалтинг", психолог, науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, бізнес-тренер, організаційний консультант, сімейний психотерапевт, авторка МАК колод, авторка та ведуча проекту "Інклюзія в Україні".

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Старший вожатий

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність

Чат підтримки слухача діє продовж всього курсу та ще 1,5 місяці доступ до всіх матеріалів.

Завдяки комплексному підходу в курсі розглядаються не тільки питання взаємодії з дітьми, що мають ООП. Також приділяється увага емоційному здоров’ю самих педагогічних працівників, конструктивному вирішенню конфліктних ситуацій, що є важливою умовою для створення якісного навчального простору. 

БАЗОВИЙ курс ґрунтується на професійному стандарті педагога, що працює в інклюзивному класі.

Зміст:

 1. Вступ. Поняття інклюзивної освіти. Хто такі діти з особливими освітніми потребами, категорії дітей з ООП.
 2. Професійна компетентність педагога, що працює в інклюзивному класі.
 3. Дії педагога щодо упередження/протидії булінгу.
 4. Взаємодія  стейкхолдерів освітнього процесу в інклюзивному середовищі.

Передбачено чат підтримки для слухачів для вирішення поточних запитів. Можлива консультація та проведення вебінару онлайн, за потребою.

Дати початку навчання: з 12.01.2022 можна приєднатися в будь-який час.

Дистанційний асинхроннний курс (постійно діючий)

Тривалість курсу залежить від Вашої швидкості виконання завдань. 

Бонуси після оплати курсу:

1. Чек-лист знань та вмінь педагога, що працює в інклюзивному класі.

2. Комплекс вправ з формування позитивного мікроклімату в інклюзивному класі.

3. Тест на діагностику емоційного вигорання.

 

Після завершення навчання слухачі будуть:

 • Знати особливості інклюзивної освіти в Україні
 • Знати алгоритм дій педагога в роботі з дітьми, що мають особливі освітні потреби
 • Застосовувати дії щодо упередження/протидії булінгу
 • Будувати партнерську взаємодію зі стейкхолдерами освітнього процесу (керівництвом закладів інклюзивної освіти, батьками, психологами, фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів)
 • Розпізнавати симптоми емоційного вигорання та своєчасно діагностувати їх
 • Застосовувати навички активного слухання та переконання інших.

 Для отримання сертифікату потрібно виконати 70% домашніх завдань та пройти підсумкове тестування.

Постійно діючий дистанційний курс (асинхронний). Приблизна тривалість курсу 5 тижнів, але може бути завершений раніше, це залежить від Вашої швидкості опанування матеріалу та виконання тестових завдань. Ваше навчання в зручному місці, в зручних умовах, в зручний час.  

Постійний чат підтримки слухачів курсу куратором в Viber, додаткові актуальні матеріали для роботи.