Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ТРЕНІНГ "СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ"

Набуття знань, умінь і навичок, необхідних для успішного запобігання та подолання стресових ситуацій в умовах професійної діяльності. Завдання тренінгу: • познайомити учасників з поняттями "стрес" і "стрес-менеджмент"; • навчити ефективно використовувати e повсякденному житті різні способи стрес-менеджмента; • навчити самодіагностиці і елементам рефлексії в стресових ситуаціях; • допомогти освоїти техніки ефективного управління стресами та їх профілактики; • розвивати навички антистресової поведінки та способу життя; • допомогти засвоїти унікальні способи зняття стресу й синдрому хронічної втоми .

ТРЕНІНГ "СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП "Федченко Елеонора Александровна"

Розробники / розробниці програми:

Федченко Елеонора Олександрівна Професійний Коуч, Професійний Ментор, НЛП-Майстер, Бізнес - Тренер

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Мова іврит
 • Молдовська мова
 • Новогрецька мова
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Ромська мова
 • Російська мова
 • Румунська мова
 • Словацька мова
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Угорська мова
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Підтримка тренера програми в продовж місяця після завершенння тренінгу в телеграм чаті. Відповіді на питання.

Зміст тренінгу:

 

1. Інформаційний модуль.

 • Поняття стресу.
 • Причини та наслідки стресів.
 • Тестування на стресостійкість.
 • Готовність протистояти стресам.

2. Керування часом. Формування цілей та цілепокладання.

 • Зв'язок тайм-менеджменту та стрес менеджменту.
 • Аналіз власного стилю керування часом.
 • Технології ефективної постановки цілей.
 • Вироблення навиків ефективного планування і контроля результатів діяльності. 

3. Установки мислення

 • Установки та їх роль у  появі стресів.
 • Формування навиків позитивного мислення у складних життєвих ситуаціях.

4. Спілкування без стресів.

 • Основи безконфліктного спілкування.
 • Психологічні типи людей.

5. Фізичні способи зняття стресу.

 • Релаксація. Дихальні вправи.
 • Конструювання позитивних станів.

6. Додаткові методи подолання стресів. Підсумковий модуль

 • Способи першї допомоги при стресі.
 • Підсумки набутих навиків

 

У тренінгу " Стрес-менеджмент " планується використати  техніки саморегуляції емоційних станів і поведінкових реакцій. Ці техніки дозволять навчитися:

 • Зміні стану в поточні моменти часу - швидке "скидання" напруги.
 • Керувати своєю поведінкою в стресових ситуаціях
 • Сформувати позитивне кредо життя
 • Ставити цілі
 • Визначати свої життєві пріоритети  тощо.

 

Відпрацювання технік та інструментів в малих групах впродовж вебінару

Тривалість проведення : 2 години 10 хвилин (10 хв. – перерва)

 

Час проведення : двічі на тиждень (середа, п*ятниця) о 19:00

 

Старт тренінгу : 15.09.2021