Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Базові навички ненасильницького спілкування і медіації у щоденному вчительському житті

Більше 25 років працю заступником директора з виховної роботи. Більше трьох років впроваджую ненасильницьке спілкування (ННС) і медіацію у шкільне життя. Навчаюся постійно сама, перевіряю знання на практиці (що реально працює) і ділюся досвідом із колегами. Маємо у закладі успішні результати, тому переконана, що володіння вчителями базовими навичками ННС і медіації важливо так само, як володіння навичками надання домедичної допомоги. Це - реальні кроки створення щасливого освітнього середовища, про яке ми всі так багато говоримо і мріємо. Курс об’єднав кейси з шкільного життя – ті ситуації, що зазвичай приводять до конфліктів між вчителями, дітьми, батьками. Давайте розбиратися разом, використовуючі отримані знання і навички.

Базові навички ненасильницького спілкування і медіації у щоденному вчительському житті

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Наталія Колесніченко

Розробники / розробниці програми:

Наталія Колесніченко – заступниця директора Миколаївської гімназії №3; магістр управління навчальним закладом; випускниця школи Ed Coach School (Н.Чуприни); досвід українсько-німецького проєкту «Шкільна медіація та діалог – стратегії для молодого покоління миротворців в Україні» (2018-2019), міжнародного проєкту «Територія без провини. Практикум для освітян»(2021); спікер Форуму «Community mediation forum»(2019): координаторка Всеукраїнського фестивалю "Щасливий бути вчителем" (2020,Миколаїв) Партнер курсу; Школа освітнього коучингу EdCoach School (засновниця Наталія Чуприна)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вожатий
 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Соціальний педагог
 • Старший вожатий

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Інше: Етика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

1. Вступ. Ненасильницьке спілкування і медіація. Визначаємо актуальність запропонований кейсів.

2. Вчимося чути «ні» від дітей, колег, батьків. 

3.Вчимося говорити «ні»

4. Вчимося дякувати і хвалити

5. Суперечка між двома учнями. Як медіація стає у нагоді.

6. Суперечка між дитиною і батьками. Як медіація стає у нагоді?

7. Спілкування з батьками про успішність дитини. Як залишатися в ресурсному стані.

8. Мовчати чи говорити?

9. Життя без провини. Це як?

10. Обговорення кейсів від учасників групи. Сертифікація.

У результаті успішного завершення курсу учасники отримають наступні навички:

 • Поглиблять знання щодо ненасильницького спілкування та медіації 
 • Отримають практичний досвід використання навичок ненасильницького спілкування та медіації у щоденному шкільному житті, як способу збереження власного ресурсного стану та побудови щасливого освітнього середовища
 • Сформують мотивацію опанування в подальшому навичками ННС і медіації та використання  запропонованих інструментів 
 • Навчаться більше розуміти себе та інших, слухати емпатійно і налагоджувати зв'язок у спілкуванні

Курс буде проходити у форматі zoom-зустрічей, домашок практичного спрямування. Протягом всього курсу буде здіснюватися зв'язок між учасниками через телеграм-канал //вайбер.  

Курс розрахований на  6 тижнів. 

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень (Вт,Чт,) у вечірній час.