Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Організація роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки

Розвинути прогностичну, емоційно-етичну компетентності шляхом опанування змісту роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки, удосконалювати вміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення щодо розв’язання проблем з урахуванням ключових положень Гуманної педагогіки, розвивати вміння вибудовувати відносини на цінностях.

Організація роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Матвійчук Олена Борисівна

Розробники / розробниці програми:

Олена Матвійчук

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Основи здоров’я
 • Інше: Психологія, робота з батьками

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 1. Консультації по роботі з батьківською громадськістю у контексті гуманної педагогіки. 
 2. Методична  допомога у розробці змісту роботи з батьками на засадах гуманної педагогіки.
 3. Надання матеріалів занять з елементами тренінгів з питань роботи з батьками.
 4. Методична підтримка (пам’ятки, поради тощо) з питань залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. 

   

 1. Людина для людини. 

Моральний  саморозвиток та самовиховання дорослих – це і є найбільш значуща робота для виховання дитини.

 • Вступ. Еволюція ідей гуманної педагогіки  у контексті завдань НУШ (2 год.) 
 • Уплив умов виховання на формування морального типу особистості. Класифікація моральних типів. Обумовленість морального типу особистості характером виховання  (2 год.)  
 • Основні прояви дитини та їх значення для формування морального типу. Прогнозування  можливого морального типу дитини та її поведінки залежно від  умов сімейного  виховання (2 год.)                                                                                                           2. Людина в людині.  

Виховуючи, ми самі маємо навчитися трудитися душею, розумом і духом та навчити такої праці дитину! 

 • Чи потрібне  виховання серця?  (2 год.)  
 •  Виховання духу. (2 год.)  
 • Навіщо потрібне виховання розуму?  (2 год.)                            3. Людина і людина. 

Свобода – це цінність. Внутрішньо вільними людьми тримається та розвивається світ. 

 • Чому важлива внутрішня свобода?  (2 год.) 
 • Виховання співтворчістю. (2 год.) 

Поглиблення знання з питань емоційно-етичної, психологічної компетентностей, розширення бачення з питань педагогічного партнерства,  набуття нових знань щодо конструктивної та безпечної взаємодії з учасниками освітнього процесу, виходячи із засад Гуманної педагогіки; удосконалення вміння залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

 • Участь у  регіональних, всеукраїнських, міжнародних проєктах з реалізації засад Гуманної педагогіки (фестивалі, семінари, круглі столи,  дослідницькі лабораторії тощо)
 • Розробка громадських ініціатив з родинно-сімейного виховання щодо  упровадження засад Гуманної педагогіки
 • Інтеграція Гуманної педагогіки  в освітню діяльність закладу освіти
 • Здійснення власних досліджень
 • Створення осередків для популяризації знань з Гуманної педагогіки в громаді
 • членство у Всеукраїнській  культурно-освітній асоціації Гуманної Педагогіки

 

 

ТемаВид діяльностіКількість годин
1

Людина для людини.                                 

Вступ. Еволюція ідей гуманної педагогіки  у контексті завдань НУШ

Заняття з елементами тренінгу2
2Вплив умов виховання на формування морального типу особистості. Класифікація моральних типів. Обумовленість морального типу особистості характером виховання Заняття з елементами тренінгу2
3Основні прояви дитини та їх значення для формування морального типу. Прогнозування  можливого морального типу дитини та її поведінки залежно від  умов сімейного вихованняЗаняття з елементами тренінгу2
4

Людина в людині.                       

Чи потрібне  виховання серця?  

Заняття з елементами тренінгу2
5Виховання духу.Заняття з елементами тренінгу2
6Навіщо потрібне виховання розуму?  Заняття з елементами тренінгу2
7Людина і людина.                           Чому важлива внутрішня свобода?Заняття з елементами тренінгу2
8Виховання співтворчістюЗаняття з елементами тренінгу2
9Сертифікація