Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Стереотипи про минуле. Ідентичність. Світогляд

За 4 години програми разом із паном Владиславом Штегельським дослідимо найпоширеніші стереотипи про минуле та разом знайдемо шляхи їх подолання.

Стереотипи про минуле. Ідентичність. Світогляд

Розробники / розробниці програми:

Приватний навчальний заклад "Ліцей ЕДЮКЕЙТЕР"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • дуальна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Керівник гуртка
 • Керівник експедиції
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі

Після проходження тренінгу передбачено отримання сертифікатів із зазначенням годин підготовки, що відповідає постанові КМУ № 800. Educator+ діє на підставі отриманої ліцензії на право ведення освітньої діяльності і сертифікації освітян.

Запрошуємо освітян на перший семінар-тренінг із викладачем історії ліцею Educator паном Владиславом Штегельським “Стереотипи про минуле/Ідентичність/Світогляд", що відбувається у два дні. 

Своїми найважливішими досягненнями Владислав Штегельський  вважає перемогу над культурою списування, залучення великої кількості учнів до олімпіад та конкурсів та зацікавлення учнів у професії вчителя.

Владислав брав участь у телепрограмах на місцевих телеканалах на педагогічну та історичну тематику, організовував історико-ідеологічні вечори, разом із учнями отримав грант від організацію ПРООН та створили хаб на базі школи. Освітній проєкт, над яким працює нині Владислав — організація освітнього простору для дітей з окупованих територій.

Також Владислав Штегельський входить до ТОП50 вчителів рейтингу Global Teacher Prize Ukraine 2021.
 

Програма семінару:
 

День 1. Стереотипи у вивченні історії та шляхи подолання. Розбір конкретних прикладів.

 • групова робота в рамках якої учасники будуть працювати з вправою на визначення власної ідентичності та на основі підібраних джерел використають цю вправу відносно історії, а також визначення того, як це можна використати на уроках історії. Обговорення.
 • групова робота «Алгоритм підбору та використання джерел у вивченні ментальності». Учасники отримають джерела, за допомогою яких їм буде запропоновано сконструювати фрагмент заняття з чітким завданрям, та за конкретним алгоритмом. Обговорення.

День 2. Особистість в центрі історії. 

 • Створення простого історичного портрету.
 • групова робота. На основі отриманих навичок та алгоритму складання історичного портрету за особистісним підходом.
 • створення фрагменту уроку за конкретним алгоритмом, побудованому на основі вивчення особистості.
 • прості психологічні вправи на уроках історії. Після проходження та  розбору використання декількох психологічних вправ, учасники отримають змогу вмонтувати їх в рамках власного уроку. Обговорення

 

Що Вас очікує на тренінгу від ліцею Educator

Разом з практикуючим викладачем Владиславом Штегельським зануримося у викладання історії через призму психології.

Формат навчання

• Ви можете долучитися до групи онлайн, яка стартує після набору 20 учасників

• Також ви можете заповнити заявку і ми організуємо тренінг наживо на вашій локації  з виїздом тренера до вас (необмежена кількість учасників), вартість в такому разі становить 3600 грн.

В межах курсу учасники/учасниці:

 1. - отримають навички добору та використання джерел з історії ментальностей
 2. - отримають конкретний алгоритм та інструменти побудови уроку та цілої теми через вивчення біографії окремої особистості
 3. - отримають досвід використання простих психологічних тестів та вправ, направлених на самопізнання учнів в контексті вивчення предмету, на основі розбору конкретних кейсів

Програма передбачає два дні взаємодії.