Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Правовий порадник керівника

Правова (юридична) допомога керівникам закладів освіти

Правовий порадник керівника

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Клуб інтегрального лідерства освітян"

Розробники / розробниці програми:

А.Багінська, магістр, директор гімназії "Либідь" м. Київ; І.Линьова, к пед.н., доцент

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача

Перелік загальних компетентностей:

 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Розвиток управлінської компетентності

Питання для розгляду:

 • порядок зарахування учнів до закладу освіти, формування мережі класів;
 • алгоритм складання, схвалення та затвердження освітніх програм;
 • циклограма наказів з організації освітнього процесу;
 •  порядок написання наказів та розпоряджень директора ;
 • основні питання для розгляду на педагогічних радах упродовж навчального року:
 • порядок підготовки та введення у дію номенклатури справ

Результати навчання:

 • теоретичні знання та практичні уміння щодо підготовки до  навчального року (знання нормативно-правової бази; порядку зарахування учнів до закладу освіти, формування мережі класів, схвалення та затвердження освітніх програм,  порядку написання наказів та розпоряджень директора; основних питань для розгляду на педагогічних радах упродовж навчального року:; порядку підготовки та введення у дію номенклатури справ), 
 • розвиток особистісних компетентностей учасників навчального курсу (критичне мислення, системне мислення)