Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ефективна комунікація і взаємодія учасників освітнього процесу в коучинговому форматі

Оволодіння коучинговими інструментами і технологіями для побудови ефективної комунікації на принципах рівності, партнерства, довіри. Формування і розвиток навичок створення комфортного, позитивного, розвиваючого середовища для всіх учасників освітнього процесу. Розширення можливостей освітян для професійного і особистісного зростання.

Ефективна комунікація і взаємодія учасників освітнього процесу в коучинговому форматі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Кубатко Людмила Іванівна, авторка програми підвищення кваліфікації, учителька української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, експертка в організації та реалізації проєктів та програм у сфері неформальної освіти, професійна коучиня.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Інше: коучингові компетентності

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів

Учасницькому колу за запитом пропонується:

 • навчання за іншими програмами підвищення кваліфікації, розробницею і ведучою яких є авторка програми;
 • коуч-сесії з планування та реалізації цілей у професійній діяльності та особистому житті.

Програма підвищення кваліфікації 

«Ефективна комунікація і взаємодія учасників  освітнього процесу в коучинговому форматі»

Скорочення:

 • Л - інтерактивна лекція
 • ПР - практична робота
 • СР - самостійна робота
Зміст програмиЛекціяПР / СР
1Коучингові інструменти і технології для ефективної комунікації1,5 
Коуч-компетентний педагог
Коучингові компетентності для ефективної комунікації
Використання різних форм комунікації в освітньому процесі
2Створення середовища для ефективної комунікації1,5 
Довіра. Партнерство. Емпатія. Цінності
3Створення домовленостей в освітньому процесі1,51,5 СР
Мета і очікуваний результат навчання. Усвідомлення мети і кінцевого результату
4Запитання як основний інструмент комунікації1,5 
Класифікація питань. Закриті і відкриті питання. Сильні запитання
Активне слухання
5Пряма мова і зворотний зв'язок1,5

1,5

ПР

Створення позитивного середовища через комунікацію
Правила формування прямої мови та зворотного зв'язку
6Метафора як інструмент усвідомленості1,5

1,5

СР

Робота з метафорами дітей
Робота з метафорами батьківства
Робота з заданими метафорами
Мовні маркери
7Сертифікація 1,5 ПР

 

Учасники та учасниці зʼясують доцільність використання коучингового підходу в  освітній діяльності.

Сформують та вдосконалять уміння створювати умови для ефективної комунікації та результативної взаємодії в професійній діяльності та у власному житті.

Опанують практичні кейси щодо прямої мови та зворотного звʼязку, сильних питань, використання метафор.

Удосконалять уміння щодо налагодження партнерських стосунків з колегами, батьківством, учнівством.

Розклад занять за програмою підвищення кваліфікації 

«Ефективна комунікація і взаємодія учасників  освітнього процесу в коучинговому форматі»

Скорочення:

 • Л - інтерактивна лекція
 • ПР - практична робота
 • СР - самостійна робота
ДатаЗміст програмиЛекціяПР / СР

27.01 -

18.00

Коучингові інструменти і технології для ефективної комунікації1,5 
Коуч-компетентний педагог
Коучингові компетентності для ефективної комунікації
Використання різних форм комунікації в освітньому процесі

29.01 -

12.30

Створення середовища для ефективної комунікації1,5 
Довіра. Партнерство. Емпатія. Цінності

03.02 -

18.00

Створення домовленостей в освітньому процесі1,5 
Мета і очікуваний результат навчання. Усвідомлення мети і кінцевого результату

05.02 -

12.30

Самостійна робота над практичним завданням 1,5 СР

10.02 - 

18.00

Запитання як основний інструмент комунікації1,5 
Класифікація питань. Закриті і відкриті питання. Сильні запитання
Активне слухання

12.02 -

12.30

Пряма мова і зворотний зв'язок1,5 
Створення позитивного середовища через комунікацію
Правила формування прямої мови та зворотного зв'язку

17.02 -

18.00

Практична робота 

1,5

ПР

19.02 -

12.30

Метафора як інструмент усвідомленості1,5 
Робота з метафорами дітей
Робота з метафорами батьківства
Робота з заданими метафорами
Мовні маркери

24.02 -

18.00

Самостійна робота над практичним завданням 

1,5

СР

26.02 - 

12.30

Сертифікація 1,5 ПР