Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інклюзивна освіта: досвід та перспектива

формування знань, умінь та навичок, які дозволять освітянам впроваджувати гейміфікацію та ігрофікацію в інклюзивному освітньому процесі; організовувати соціально-емоційне та етичне навчання в інклюзивному класі (групі); організація співучителювання в закладах освіти усіх рівнів; якісно проводити моніторинг впровадження інклюзивної освіти; організовувати якісну наступність між усіма рівнями освіти; використовувати практичні поради під час роботи з дитиною з РАС; організація навчання впродовж життя в неформальній освіті.

Інклюзивна освіта: досвід та перспектива

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: Базова школа Старша школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Тематичний напрямок «Інклюзивна освіта: досвід та перспектива» триденного Всеукраїнського освітнього фестивалю «EdFast 2021. Навчання впродовж життя» - 6 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 4 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година) у запису

Учасник/учасниця:

 • впроваджує гейміфікацію та ігрофікацію в інклюзивному освітньому процесі;
 • організовує соціально-емоційне та етичне навчання в інклюзивному класі (групі);
 • організовує співучителювання в закладах освіти усіх рівнів;
 • проводить моніторинг впровадження інклюзивної освіти;
 • організовує якісну наступність між усіма рівнями освіти;
 • використовує практичні поради під час роботи з дитиною з РАС; організація навчання впродовж життя в неформальній освіті.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 125 грн. реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується навчання в дистанційні формі у запису;
 4. Посилання на запис та форма сертифікації надійдуть після виконання п.1 та п.2;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1Відкриття   
2«Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання в інклюзивному освітньому процесі»Вебінар0,5О. Майборода
3«Співучителювання для ефективної організації інклюзивного освітнього та виховного процесу»Вебінар0,5А. Дудка
4«Ефективність впровадження соціально-емоційне та етичне навчання в інклюзивному освітньому процес»Вебінар0,5А. Сомова
5«Система моніторингу як дієвий інструмент підвищення ефективності інклюзивного навчання»Вебінар0,5А. Гребенюк
6«Особливості дошкільної інклюзивної освіти»Вебінар0,5О. Герасемчук
7«Особливості моделювання роботи вчителя в інклюзивному класі»Вебінар0,5О. Гордійчук
8«Дитина з розладами аутистичного спектру в початковій школі. Перші кроки вчителя: труднощі та успіхи»Вебінар0.5О. Ковалюк
9Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1,5 
10СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1 
  Всього6