Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психологічна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану

Удосконалювати знання, вміння та навички створювати свій позитивний психологічний клімат в умовах воєнного стану; стимулювати освітянську спільноту до розуміння вимірів усвідомленості, залученості та співпереживання; організовувати освітній процес шляхом підтримки учнів, батьків та колег.

Психологічна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗССО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Ресурсні зустрічі направлені на створення позитивного клімату серед освітянської спільноти

 • удосканалив (-ла) вміння створювати свій позитивний психологічний клімат в умовах воєнного стану; 
 • стимулює освітянку спільноту до розуміння вимірів усвідомленості, залученості та співпереживання;
 • організовує освітній процес шляхом підтримки учнів, батьків та колег.
 • Учаснику/учасниці необхідно заповнити реєстраційну форму Перейти за покликанням та подати заявку на НПМ EdWay
 • Зустрічі проходять на платформі відеоконференцій Zoom, яку необхідно мати на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці та транслюються на платформі YouTube на каналі Організації Перейти за покликанням ;
 • Під час відеозустрічей заходити під васним прізвищем та ім'ям;
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію.
Назва ресурсної зустрічіВидКількість годинДата та час реалізаціїВиконавець
1Ресурсна підтримка засобами програм соціально-емоційного та етичного навчанняВебінар1

11.05.2022

18 год 00 хв

А. Сомова
2Тілесна самопідримка в умовах воєнного стану: пошук ресурсів та сенсівВебінар1

18.05.2022

18 год 00 хв

Л. Залановська
3Що робити, коли в нас різні погляди? Як знайти порозуміння, коли ми дивимось на одні й ті ж самі речі під різним кутом зоруВебінар1

25.05.2022

18 год 00 хв

А. Ахкозова
4Гнучкість як інструмент адаптації до агресивних умов навколишньої діяльностіВебінар1

03.06.2022

18 год 00 хв

К. Станкевич
5Рефлексія Вебінар1

08.06.2022

18 год 00 хв

А. Сомова