Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Організація інклюзивного освітнього процесу «Inclusive Lab»

Мета: удосконалювати знання, вміння та навички організовувати інклюзивний освітній процес в умовах воєнного стану; поширювати закордонний досвід з організації інклюзивного процесу; організовувати освітній процес в закладі освіти за принципами рівності між усіма учасниками освітнього процесу.

Організація інклюзивного освітнього процесу «Inclusive Lab»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Навчання впродовж життя
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗССО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Ресурсні зустрічі направлені на створення якісного інклюзивного навчання

 • удосконалив (-ла) знання, вміння та навички організовувати інклюзивний освітній процес в умовах воєнного стану;
 • використовувати иа поширювати закордонний досвід з організації інклюзивного процесу; 
 • організовувати освітній процес в закладі освіти за принципами рівності між усіма учасниками освітнього процесу.
 • Учаснику/учасниці необхідно заповнити реєстраційну форму Перейти за покликанням та подати заявку на НПМ EdWay
 • Зустрічі проходять на платформі відеоконференцій Zoom, яку необхідно мати на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці та транслюються на платформі YouTube на каналі Організації Перейти за покликанням ;
 • Під час відеозустрічей заходити під васним прізвищем та ім'ям;
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію.
Назва ресурсної зустрічіВидКількість годинДата та час реалізаціїВиконавець
1Особливості моделювання роботи вчителя інклюзивного класуВебінар1

15.05.2022

12 год 00 хв

О. Гордійчук
2Інклюзивні практики у протидії агресії і війніВебінар1

22.05.2022

12 год 00 хв

Н. Тарнавська
3Співучителювання для якісної організації інклюзивного освітнього та виховного процесуВебінар1

29.05.2022

12 год 00 хв

А. Дудка
4Категорії (типи) труднощів та рівні підтримки дітей з особливими освітніми потребамиВебінар1

05.06.2022

12 год 00 хв

О. Рибак
5Ресурсна зустрічВебінар1

12.05.2022

12 год 00 хв