Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Міжнародний освітній фестиваль «EdFast 2022. Освіта без кордонів»

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи; удосконалити знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу; інтегрувати навчальні предмети засобами STEAM-технологій; донести актуальність упровадження STEAM-технологій в ЗЗСО та способи організації роботи; удосконалити уміння організовувати якісний інклюзивний освітній процес; формувати навички впроваджувати інклюзію у закладі освіти засобами інноваційних технологій та практичного досвіду освітян; організовувати підтримку дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи; використовувати закордонний досвід організації освітнього процесу.

Міжнародний освітній фестиваль «EdFast 2022. Освіта без кордонів»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗССО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Міжнародний освітній фестиваль «EdFast 2022. Освіта без кордонів» містить  три тематичні дні:

 • перший день - STEAM-освіти та впровадження інноваційних технологій - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 8 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година)
 • другий день - Нова українська школа 5.0  - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 9 годин, сертифікація - 1 година)
 • третій день - Інклюзивний освітній процес - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 8 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година)

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійної компетентностей освітян та забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи;
 • удосконалив/удосконалила знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • може інтегрувати навчальні предмети засобами STEAM-технологій;
 • упроваджує STEAM-технологій в ЗЗСО та способи організації роботи;
 • удосконалив/удосконалила уміння організації якісного інклюзивного освітнього процесу;
 • сформував/сформувала навичок впроваджувати інклюзію з закладі освіти засобами інноваційних технологій та практичного досвіду освітян;
 • організовує підтримку дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи;
 • використовує закордонний досвід організації освітнього процесу.
 • Учаснику/учасниці необхідно заповнити реєстраційну форму Перейти за покликанням та подати заявку на НПМ EdWay
 • Реалізовується на платформі YouTube на каналі Організації Перейти за покликанням в онлайн форматі
 • Пройти сертифікацію за результатами участі Перейти за покликанням до 26 червня 2022 року
 • Участь - безкоштовна
 • За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Міжнародний освітній фестиваль «EdFast 2022. Освіта без кордонів» видається документ, що підтверджує результати навчання - сертифікат про підвищення кваліфікації здійснивши сертифікаційний внесок:
 • перший день - 10 годин (0,33 кредитів) - 150 гривень
 • другий день - 10 годин (0,33 кредитів) - 150 гривень
 • третій день - 10 годин (0,33 кредитів) - 150 гривень
 • повний пакет - 30 годин (1 кредит ЄКТС) - 350 гривень
  Після чого Вам надійде сертифікат про підвищення кваліфікації та кейс із матеріалами спікерів - 27 червня 2022 року

День 1. STEAM-освіти та впровадження інноваційних технологій

15 червня 2022 року

Назва темиВидКількість годинЧас реалізаціїВиконавець
1Відкриття  9 год. 00 хв. 
2«Як швидко знайти ідею для STEAM-проєкту»Вебінар19 год. 10 хв.В. Косик
3«Інноваційні рішення у формуванні іншомовної компетентності»Вебінар110 год. 10 хв.Н. Кондрашова
4«Медіаінформаційна грамотність у закладі освіти: як і для чого?»Вебінар111 год. 10 хв.С. Богдзієвич
5«STEM i STEAM освіта на уроках математичної освітньої галузі»Вебінар112 год. 10 хв.М. Ефременко
6«Робототехніка як один з напрямів сучасної STEM-освіти»Вебінар113 год. 10 хв.М. Нестеренко
7Тема уточнюєтьсяВебінар114 год. 10 хв.В. Станецька
8Тема уточнюється Вебінар115 год. 10 хв.О. Думишинець
9«Освітні рішення LEGO Education як інструмент впровадження програми Нової Української Школи»Вебінар0,516 год. 10 хв.Ю. Дінчева
10«Виставка «Stem is Fem»»Вебінар0,516 год. 40 хв.Є. Коренко
11Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1  

12

 

 

СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1до 26.06.22 
  Всього10  

 

День 2. Нова українська школа 5.0

16 червня 2022 року

Назва темиВидКількість годинЧас реалізаціїВиконавець
1Відкриття  9 год. 00 хв. 
2«Державний стандарт НУШ (базова школа): аспекти впровадження»Вебінар19 год. 10 хв.В. Іванова
3«Діяльнісний підхід як реалізація концепції НУШ на урока інформатики»Вебінар110 год. 10 хв.С. Лавринець
4«Баланс змістових ліній та освітніх вимог у ДСБСО: виклики для авторів навчальних матеріалів»Вебінар111 год. 10 хв.І. Костюк
5«Стратегії літературної освіти в 5 класі НУШ: погляд крізь призму пілотування»Вебінар112 год. 10 хв.О. Слижук
6«Використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання»Вебінар113 год. 10 хв.І. Бакаленко
7«Використання LEGO технології в освітньому просторі: наступність, можливості та перспективи»Вебінар114 год. 10 хв.

О. Гуменюк

А. Ткачук

8«Формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах нової української школи»Вебінар115 год. 10 хв.О. Майборода
9«Нові формати природничої освіти, компетентнісний підхід і мистецтво оцінювання»Вебінар116 год. 10 хв.М. Рудич
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1  
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1до 26.06.22 
  Всього10  


День 3. Інклюзивний освітній процес

17 червня 2022 року

Назва темиВидКількість годинЧас реалізаціїВиконавець
1Відкриття  9 год. 00 хв. 
2«Кооперативна організація уроку як основний інструмент інклюзії: моделювання»Вебінар19 год. 10 хв.Н. Тарнавська
3«Диференційоване навчання»Вебінар110 год. 10 хв.А. Дудка
4«Психологічна готовність педагогів до роботи з дітьми з ООП»Вебінар111 год. 10 хв.О. Рибак
5«Інклюзивна освіта в умовах закладу дошкільної освіти»Вебінар112 год. 10 хв.І. Нащубська
6«Освітні труднощі і стратегія побудови освітнього процесу для дітей з ООП з урахуванням рівнів підтримки»Вебінар113 год. 10 хв.Д. Прасол
7«Організація інклюзивного освітнього процесу в очному та дистанційному форматі»Вебінар114 год. 10 хв.О. Бородін
8«Раннє втручання - перша сходинка до інклюзії»Вебінар113 год. 10 хв.В. Камінська
9«Розлади аутистичного спектру»Вебінар116 год. 10 хв.А. Сомова
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1  
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1до 26.06.22 
  Всього10