Eng

Інклюзивний освітній процес

Привабливість:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
Гнучкість навчання
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
Практико-орієнтованість
star icon

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти за інклюзивною формою здобуття освіти; удосконалити уміння організовувати якісний інклюзивний освітній процес; формувати навички впроваджувати інклюзію у закладі освіти засобами інноваційних технологій та практичного досвіду освітян; використовувати закордонний досвід організації освітнього процесу.

Подати заявку
Інклюзивний освітній процес
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Громадська організація «Освіта без умов»
Розробники / розробниці програми: Громадська організації «Освіта без умов»
Напрями підвищення кваліфікації:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗЗСО та ЗВО
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Тематичний напрямок «Інклюзивний освітній процес» триденного Міжнародного освітнього фестивалю «EdFast 2022. Освіта без кордонів» - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 8 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година) у запису

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей щодо забезпечення навчання здобувачів освіти за інклюзивною формою здобуття освіти;
 • удосконалив/удосконалила уміння організовувати якісний інклюзивний освітній процес; 
 • сформував/сформувала навички впроваджувати інклюзію у закладі освіти засобами інноваційних технологій та практичного досвіду освітян; 
 • використовує закордонний досвід організації освітнього процесу.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 150 грн. реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується навчання в дистанційні формі у запису;
 4. Посилання на запис та форма сертифікації надійдуть після виконання п.1 та п.2;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 10 годин (0,33 кредитів) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1Відкриття   
2«Кооперативна організація уроку як основний інструмент інклюзії: моделювання»Вебінар1Н. Тарнавська
3«Диференційоване навчання»Вебінар1А. Дудка
4«Психологічна готовність педагогів до роботи з дітьми з ООП»Вебінар1О. Рибак
5«Інклюзивна освіта в умовах закладу дошкільної освіти»Вебінар1І. Нащубська
6«Освітні труднощі і стратегія побудови освітнього процесу для дітей з ООП з урахуванням рівнів підтримки»Вебінар1Д. Прасол
7«Організація інклюзивного освітнього процесу в очному та дистанційному форматі»Вебінар1О. Бородін
8«Раннє втручання - перша сходинка до інклюзії»Вебінар1В. Камінська
9«Розлади аутистичного спектру»Вебінар1А. Сомова
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1 
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1 
  Всього10