Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Формування ключових компетентностей на уроках математики в НУШ 5-6 класи

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи; удосконалити знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу; розглянути математичну компетентність як одну з найважливіших складових життєвих компетентностей, її компоненти; визначити шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках математики; інтегрувати ключові компетентності; проектування завдань з математики, які базуються на компетентнісному підході.

Формування ключових компетентностей на уроках математики в НУШ 5-6 класи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Математика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Визначення компетенції та компетентності;
 • Ключові компетентності НУШ;
 • Математична компетентність як одна з найважливіших складових життєвих компетентностей, її компоненти;
 • Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках математики;
 • Форми роботи на уроках математики для формування ключових компетентностей;
 • Шляхи поєднання ключових компетентностей;
 • Проектування завдань з математики, які базуються на компетентнісному підході.

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей щодо забезпечення навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи;
 • удосконалив/удосконалила знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу; 
 • формує математичну компетентність як одну з найважливіших складових життєвих компетентностей та її компоненти;
 • визначає шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках математики; 
 • інтегрує ключові компетентності; 
 • удосконалив/удосконалила навички проектування завдань з математики, які базуються на компетентнісному підході.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Здійснити сертифікаційний внесок у розмірі 80 грн. за реквізитами, які надійдуть після реєстрації;
 3. Реалізується на платформі Zoom;
 4. Посилання на зустріч надійде після здійснення внеску;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 3 годин (0,13 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матеріалами надійде на персональну електронну адресу.
 • 13.07.2022 р. о 11.00 - онлан-зустріч на платформі Zoom
 • з 14.07.2022 - постійно