Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психолого-педагогічна підтримка батьківства та осіб які їх замінюють в умовах воєнного стану та підтримуюча комунікація у післявоєнний час

Підвищити рівень психологічної компетентності освітян, надати рекомендації з організації психолого-педагогічної підтримка батьківства та осіб які їх замінюють, удосконалити навички підтримуючої комунікації у воєнний та післявоєнний час

Психолого-педагогічна підтримка батьківства та осіб які їх замінюють в умовах воєнного стану та підтримуюча комунікація у післявоєнний час

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації України, авторка програм підвищення кваліфікації для освітян, експертка Центру прогресивної освіти «Генезум». Сачук Марина Ігорівна, психологыня І категорії Будянського ліцею Південної міської ради Харківського району Харківської області, психотерапевтка у напрямі системна сімейна терапія, тренерка у батьківському клубі «Разом», членкиня Української спілки психотерапевтів.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • Інше: психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: освітянки/-ни – будь-якого фаху

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

За запитом можливе отримання індивідуальних консультацій від фахівчинь за темами зустрічей.

Модуль 1. Психологічні особливості побудови взаємодії вчительства з батьками та особами які їх замінюють в умовах воєнного часу

Тема 1.1. Ресурсність вчительки/-ля, як фактор стабілізації взаємин між учасниками/-цями освітнього процесу

Тема 1.2. Фрустраційна толерантність і стресостійськість в рамках побудови конструктивних відносин між вчительством, батьками та особами які їх замінюють

Тема 1.3. Фактори підтримки балансу життєвих сил в умовах воєнного стану та післявоєнний час

Модуль 2. Психологічні аспекти захисту від маніпулятивних впливів в умовах війни

Тема 2.1. Можливості протистояння деструктивним маніпулятивним впливам в системі освіти та за її межами

Тема 2.2. Техніки психологічного заземлення як фактор стабілізації психіки у форматі стійкості до маніпулятивних впливів умов воєнного часу

Модуль 3. Методичний інструментарій для батьківства  в форматі побудови конструктивного діалогу з дитиною в умовах воєнного стану

Тема 3.1. Арт-терапевтичні техніки для роботи з дітьми у форматі взаємодії батьків та осіб які їх замінюють з дітьми під час війни

Тема 3.2.Тематичний покажчик рекомендованих тем по психологічному супроводу батьків та осіб які їх замінюють в розрізі річного плану вчительки/-ля

Модуль 4. Підтримуюча комунікація з батьківством та особами які їх замінюють у післявоєнний час

Тема 4.1. Психологічні засади безпечної комунікації у воєнний час

Тема 4.2 Емпатійність як фактор ефективності взаємовідносин між учасниками/-цями освітнього процесу

Тема 4.3 Техніки по роботі з батьківством та особами які їх замінюють у форматі післявоєнної відбудови: сутність, зміст, рекомендації

Модуль 5. Навички екологічного планування та техніки роботи в системі педагогічного тайм-менеджменту

5.1. Арт-терапевтичний підхід у відновленні ресурсності батьківства, осіб які їх замінюють та вчительства у післявоєнний час

5.2. Техніки селф-коучингу (самонаставництва) у форматі післявоєнного відновлення учасників/-ць освітнього процесу

Під час проходження програми слухачі та слухачки:

 • дізнаються про психологічні засади організації учительсько-батьківської взаємодії в умовах воєнного часу
 • поглиблять знання про фактори підтримки власної психологічної ресурсності у форматі екологічної протидії стресовим і фрустраційним реаліям життя в  умовах війни;
 • навчаться підбирати та систематизувати методичний інструментарій по роботі з батьками і дітьми з урахуванням вимог воєнного часу;
 • удосконалять навички та вміння підтримуючої комунікації з батьками. 

Сертифікація – основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на 75% занять;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.

 

ДатаТема і зміст

Інтерактивна лекція

18.00

Практична робота

18.50


 

Модуль 1. Психологічні особливості побудови взаємодії вчительства з батьками та особами які їх замінюють в умовах воєнного часу


 

01.08.2022Ресурсність вчительки/-ля, як фактор стабілізації взаємин між учасниками освітнього процесу40 хв. 
02.08.2022Фрустраційна толерантність і стресостійськість в рамках побудови конструктивних відносин між вчительством, батьками та особами які їх замінюють40 хв. 
03.08.2022Фактори підтримки балансу життєвих сил в умовах воєнного стану та післявоєнний час40 хв. 


 

Модуль 2. Психологічні аспекти захисту від маніпулятивних впливів в умовах війни


 

04.08.2022Можливості протистояння деструктивним маніпулятивним впливам в системі освіти та за її межами40 хв. 
05.08.2022

Техніки психологічного заземлення як фактор стабілізації психіки у форматі стійкості до маніпулятивних впливів умов воєнного часу


 

40 хв.40 хв.

Модуль 3. Методичний інструментарій для батьківства  в форматі побудови конструктивного діалогу з дитиною в умовах воєнного стану


 

06.08.2022Арт-терапевтичні техніки для роботи з дітьми у форматі взаємодії батьків та осіб які їх замінюють з дітьми під час війни40 хв.40 хв.
08.08.2022Тематичний покажчик рекомендованих тем по психологічному супроводу батьків та осіб які їх замінюють в розрізі річного плану вчительки/-ля40 хв. 

Модуль 4. Підтримуюча комунікація з батьківством та особами які їх замінюють у післявоєнний час 

09.08.2022

Психологічні засади безпечної комунікації у воєнний час


 

40 хв. 
10.08.2022Емпатійність як фактор ефективності взаємовідносин між учасниками/-цями освітнього процесу40 хв. 
11.08.2022Техніки по роботі з батьківством та особами які їх замінюють у форматі післявоєнної відбудови: сутність, зміст, рекомендації40 хв. 

Модуль 5. Навички екологічного планування та техніки роботи в системі педагогічного тайм-менеджменту


 

12.08.2022Арт-терапевтичний підхід у відновленні ресурсності батьківства, осіб які їх замінюють та вчительства у післявоєнний час40 хв.40 хв.
13.08.2022

Техніки селф-коучингу (самонаставництва) у форматі післявоєнного відновлення учасників/-ць освітнього процесу


 

40 хв.