Eng

Інструмент сучасного вчителя НУШ: Canva - візуалізація освітнього контенту

Привабливість:

Оцінювання та рефлексія
Актуальність теми
Якість матеріалів
Практико-орієнтованість
Доступність матеріалів
Якість викладання
Відповідність змісту та обсягу
Організація процесу
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Злагодженість комунікації
Гнучкість навчання

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян у візуалізації освітнього контенту використовуючи графічний редактор Canva; знати можливості графічного редактора та його інструменти; використовувати практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта»

Подати заявку
Інструмент сучасного вчителя НУШ: Canva - візуалізація освітнього контенту
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Громадська організація «Освіта без умов»
Розробники / розробниці програми: Громадська організації «Освіта без умов»
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗССО та ЗВО
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Розглянути основні можливості графічного редактора Canva;
 • Інструменти для роботи в редакторі; 
 • Додаткові можливості візуалізації.

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей у візуалізації освітнього контенту використовуючи графічний редактор Canva; 
 • знає можливості графічного редактора та його інструменти;
 • використовує практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 80 грн. за реквізитами, які надійдуть після реєстрації;
 3. Реалізується на платформі Zoom;
 4. Посилання на зустріч надійде після здійснення внеску;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 3 годин (0,13 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 • 29.07.2022 р. о 11.00 - онлан-зустріч на платформі Zoom
 • з 30.07.2022 - постійно