Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Формування іншомовної компетентності засобами ігрофікації в початковій та базовій НУШ: англійська мова

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують формування іншомовної компетентності (англійська мова); удосконалити навички зацікавлення здобувачів освіти засобами сучасних інтернет-ресурсів; використовувати практичний досвід в організації уроків англійської мови засобами ігрових платформ і сайтів на уроках початкової та базової НУШ для якісного формування іншомовної компетентності.

Формування іншомовної компетентності засобами ігрофікації в початковій та базовій НУШ: англійська мова

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Сучасні інтернет ресурси для зацікавлення дітей;
 • Використання ігрових платформ і сайтів на уроках НУШ.

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей для забезпечення формування іншомовної компетентності (англійська мова)
 • удосконалив/удосконалила навички зацікавлення здобувачів освіти засобами сучасних інтернет-ресурсів;
 • використовує практичний досвід в організації уроків англійської мови засобами ігрових платформ і сайтів на уроках початкової та базової НУШ для якісного формування іншомовної компетентності.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Здійснити сертифікаційний внесок у розмірі 80 грн. за реквізитами, які надійдуть після реєстрації;
 3. Реалізується на платформі Zoom;
 4. Посилання на зустріч надійде після здійснення внеску;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 3 годин (0,13 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 • 04.08.2022 р. о 17.00 - онлан-зустріч на платформі Zoom
 • з 05.08.2022 - постійно