Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Серпнева (не) конференція у форматі EdCamp «На шляху до перемоги: освіта в новому 2022 - 2023 навчальному році»

Надати ресурси для освітян, які допоможуть в організації освітнього процесу в умовах навчання з використанням дистанційних технологій; підвищити професійну компетентність учительства за освітніми галузями; ознайомити з освітніми новинками для формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Серпнева (не) конференція у форматі EdCamp «На шляху до перемоги: освіта в новому 2022 - 2023 навчальному році»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: (не) конференція у форматі EdCamp

Цільові авдиторії:

 • Інше: педагогічні працівники закладів дошкільної, загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти; батьківство.

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники закладів дошкільної, загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам та учасниця надаються матеріали спікерів події (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів події та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в на платформі професійного зростання ГО «Освіта без умов»

Програма серпневої (не) конференція у форматі EdCamp «На шляху до перемоги: освіта в новому 2022 - 2023 навчальному році» надійде учасникам напередодні події.

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні у використанні ресурсів для організації освітнього процесу в умовах навчання з використанням дистанційних технологій;
 • удосконалив/удосконалила професійну компетентність учительства за освітніми галузями;
 • ознайомлений/ознайослена з освітніми новинками для формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».

Серпнева (не) конференція проводиться у форматі EdCamp!

EdCamp Ukraine (ЕдКемп Україна) - спільнота українських освітян, яка створена й діє за принципами всесвітнього руху EdCamp. Ініціатива EdCamp народилася у 2010 році в США як альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку освітян. Основний інструмент — події оригінального формату (не)конференцій. Міжнародний рух EdCamp у 2019, 2020 і 2021 роках відзначений організацією HundrED як одну зі 100 провідних світових освітніх інновацій.

Інформація щодо участі в події:

 • Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 • На пошту, яка вказана при подачі заявки надійде програма та посилання на подію;
 • Реалізовується на платформі YouTube на каналі ГО «Освіта без умов» Перейти за покликанням та Zoom в онлайн форматі;
 • На початку події необхідно зареєструватися та заповнити паспорт участі на дошці Padlet (посилання будуть прикріплені трансляцією на платформі YouTube);
 • По закінченню події необхідно заповнити форму зворотнього зв'язку;
 • Якщо Ви бажаєте отримати сертифікат, то пройти сертифікацію за результатами навчання до 18.00 31.08.2022 року (посилання надійде у листі);
 • За результатами сертифікації Ви отримаєте документ, що підтверджує навчання - сертифікат про підвищення кваліфікації на 8 годин (0,27 кредитів ЄКТС) на платформі  «EdWay» та кейс із матеріалами події.

Серпнева (не) конференція у форматі EdCamp «На шляху до перемоги: освіта в новому 2022 - 2023 навчальному році» відбудеться 31 серпня 2022 року, початок о 9 годині 00 хвилин, реалізується в онлайн форматі.