Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖЕР Z-VIBE У РОБОТІ ЛОГОПЕДА

Сформувати у логопедів і логопединь системи спеціальних знань, умінь та навичок використання прийомів логопедичного масажу за допомогою "Логопедичного масажеру Z-VIBE" у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку.

ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖЕР Z-VIBE У РОБОТІ ЛОГОПЕДА

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Анастасія Андріївна Сомова, старша викладачка катедри "Спеціальна освіта" Національного університету "Запорізька політехніка", практикуюча логопединя ребілітаційного уентру "Совеня", віце-голова громадської організації "Освіта без умов", сертифікована тренерка НУШ за напрямком "Інклюзія НУШ", авторка та співавторка програм професійного зростання за напрямами "Логопедія" та "Інклюзія"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Логопед
 • Психолог
 • Інше: Дефектолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Опанування новітніми виробничими технологіями
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Корекційні педагоги і педагогині

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерки курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Короткий опис змісту:

 1. Анатомо-фізіологічні основи логопедичного масажу;
 2. Організація логопедичного масажу та артикуляційної гімнастики в корекційному процесі;
 3. Методики логопедичного масажу логопедичним масажером z-vibe.

В учасників та учасниць сформовані системи спеціальних знань, умінь та навичок використання прийомів логопедичного масажу за допомогою "Логопедичного масажеру Z-VIBE" у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку.

 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 500 грн. за реквізитами, які надійбуть після реєстрації. 
 3. Після здійснення внеску надійде інформація щодо синхронного навчання яке реалізується на платформі ZOOM;
 4. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 15 годин (0,5 кредитsd ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено» (Сертифікати про ПК не надсилаються електронною поштою)

Онлайн-зустрічі проходять за наступним графіком:

 • Зустріч 1 - 14.02.2023 - з 16.00 до 20.00
 • Зустріч 2 - 16.02.2023 - з 16.00 до 20.00
 • Зустріч 3 - 18.02.2023 - з 10.00 до 14.00
 • Заповнення сертифікаційної формидо - до 26.02.2012 23:59