Eng

ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖЕР Z-VIBE У РОБОТІ ЛОГОПЕДА

Привабливість:

Якість матеріалів
Якість викладання
Актуальність теми
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
Оцінювання та рефлексія
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість

Сформувати у логопедів і логопединь системи спеціальних знань, умінь та навичок використання прийомів логопедичного масажу за допомогою "Логопедичного масажеру Z-VIBE" у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку.

Подати заявку
ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖЕР Z-VIBE У РОБОТІ ЛОГОПЕДА
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Громадська організація «Освіта без умов»
Розробники / розробниці програми: Анастасія Андріївна Сомова, старша викладачка катедри "Спеціальна освіта" Національного університету "Запорізька політехніка", практикуюча логопединя ребілітаційного уентру "Совеня", віце-голова громадської організації "Освіта без умов", сертифікована тренерка НУШ за напрямком "Інклюзія НУШ", авторка та співавторка програм професійного зростання за напрямами "Логопедія" та "Інклюзія"
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Логопед
 • Психолог
 • Інше: Дефектолог
Перелік загальних компетентностей:
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Опанування новітніми виробничими технологіями
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Корекційні педагоги і педагогині
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерки курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Короткий опис змісту:

 1. Анатомо-фізіологічні основи логопедичного масажу;
 2. Організація логопедичного масажу та артикуляційної гімнастики в корекційному процесі;
 3. Методики логопедичного масажу логопедичним масажером z-vibe.

В учасників та учасниць сформовані системи спеціальних знань, умінь та навичок використання прийомів логопедичного масажу за допомогою "Логопедичного масажеру Z-VIBE" у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку.

 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 500 грн. за реквізитами, які надійбуть після реєстрації. 
 3. Після здійснення внеску надійде інформація щодо синхронного навчання яке реалізується на платформі ZOOM;
 4. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 15 годин (0,5 кредитsd ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено» (Сертифікати про ПК не надсилаються електронною поштою)

Онлайн-зустрічі проходять за наступним графіком:

 • Зустріч 1 - 14.02.2023 - з 16.00 до 20.00
 • Зустріч 2 - 16.02.2023 - з 16.00 до 20.00
 • Зустріч 3 - 18.02.2023 - з 10.00 до 14.00
 • Заповнення сертифікаційної формидо - до 26.02.2012 23:59