Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як не потрапити в пастку під назвою "Емоційне вигорання"?

Метою освітньої програми є формування вміння розставляти пріоритети та усвідомлювати і визначати свої емоції та управляти ними. Формування здатності досягати поставлених цілей та вміння організовувати ефективно професійну діяльність, діагностувати прояви емоційного вигорання.

Як не потрапити в пастку під назвою "Емоційне вигорання"?

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Руслана Найда

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: усі предмети

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

Педагог отримує постійний доступ до навчальних матеріалів  (відкрити та переглянути навчальні матеріали можна завжди). Також у слухача є можливість поспілкуватися з іншими учасниками курсу та тьютором на форумах, що є в дистанційному курсі.

ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Синдром емоційного вигоряння: психологічний аспект

 

1.

Поняття «синдром емоційного вигорання»: причини та

передумови виникнення

 

1,5

 

 

1,5

 

3

2.

Дослідження синдрому емоційного

вигорання в психології

1,5 1,53
 Разом3 36
ІІ. Профілактика емоційного вигорання педагога

 

3

Особливості розвитку та прояву

синдрому емоційного вигорання у педагогів.

 

1,5

 

 

1,5

 

3

4

Методи гармонізації

психофізичногостану педагогів

1,5 1,53
 Разом3 36
ІІІ. Позитивне мислення – запорука психологічного здоров’я педагога
5.

Діагностика емоційного вигорання у педагогів. Методика «Синдром

«вигорання» в професіях системи

«людина-людина»

 

 

1

 

 

4

6.

Методика гармонізації

психофізичногостану педагогів

 1 4
7.

Контрольний модуль. Тестова

перевірка.

  44
 Разом 246
 Усього621018
Знання і розуміння
 • особливостей прояву синдрому емоційного вигорання
 • ролі емоції в реалізації професійних цілей
 • вплив емоції на поведінку людини
 • значення контролю в управлінні емоціями
 • причини та рішення стресових ситуацій

 

 

Розвинені вміння

 • працювати з професійними цілями: виявлення істинних і неправдивих цілей
 • вимірювати рівень радості від професійної діяльності
 • застосовувати техніку, яка змінює професійний настрій

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання становить 18 академічних годин (0,6 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором).