Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Нова українська школа: досвід та перспектива» (мовно-літературна галузь: українська мова та література 5-6 клас)

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти за концепцією Нова українська школа за мовно-літературною галуззю (українська мова та література 5-6 клас)

«Нова українська школа: досвід та перспектива» (мовно-літературна галузь: українська мова та література 5-6 клас)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов», регіональні сертифіковані тренери НУШ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: освітній інтенсив (навчання за програмою підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Учасникам надаються матеріали інтенсиву;

 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Що таке компетентнісно орієнтовані завдання? Як і коли їх використовувати на уроках української мови та літератури.
 • Реалізація діяльнісного підходу на уроках літератури НУШ".
 • Медіаосвіта в мовно-літературній освітній галузі: теорія, ідеї, інструменти (5-6 класи НУШ).

удосконалив/удосконалила компетентності щодо впровадження Державного стандарту базової середньої освіти за концепцією Нова українська школа за мовно-літературною галуззю

Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;

 1. Здійснити сертифікаційний внесок у розмірі від 100 грн. за реквізитами, які надійдуть після подачі заявки (освітній інтенсив проводиться на підтримку наших хлопців і дівчат у ЗСУ, які потребують зараз ковдри, які відшиває разом з дівчатами Вікторія Камінська, наша освітня консультантка та волонтерка)
 2. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено» на платформі EdWay

Сертифікати електронною поштою НЕ надсилаються

11 березня 2023 року з 10:00 до 14:00