Eng

«Нова українська школа: досвід та перспектива» (природнича галузь 5-6 клас)

Привабливість:

star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Актуальність теми
Якість матеріалів
star icon
Практико-орієнтованість
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Організація процесу
star icon
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Гнучкість навчання
star icon

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти за концепцією Нова українська школа за природничою галуззю (5-6 клас)

Подати заявку
«Нова українська школа: досвід та перспектива» (природнича галузь 5-6 клас)
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Громадська організація «Освіта без умов»
Розробники / розробниці програми: Громадська організації «Освіта без умов», регіональні сертифіковані тренери НУШ
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • Інше: освітній інтенсив (навчання за програмою підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Природничі науки
 • Природознавство
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Учасникам надаються матеріали інтенсиву;

 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Сесії від практиків і практикинь, провідних фахівців і фахівчинь

удосконалив/удосконалила компетентності щодо впровадження Державного стандарту базової середньої освіти за концепцією Нова українська школа за природничою галуззю

Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;

 1. Здійснити сертифікаційний внесок у розмірі від 100 грн. за реквізитами, які надійдуть після подачі заявки (освітній інтенсив проводиться на підтримку наших хлопців і дівчат у ЗСУ, які потребують зараз ковдри, які відшиває разом з дівчатами Вікторія Камінська, наша освітня консультантка та волонтерка)
 2. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено» на платформі EdWay

Сертифікати електронною поштою НЕ надсилаються

11 березня 2023 року з 10:00 до 14:00