Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Мовна та мовленнєва компетентність учителів початкової школи

Сприяти підвищенню мовної культури та фахової майстерності педагогів, засвоєнню норм сучасної української мови, збагаченню мовлення вчителів, формуванню вмінь вільно використовувати виражально-зображувальні мовні засоби

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ Основа та Данчук Юлія Валентинівна, учитель украінськоі мови, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, заступник директора з НВР

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Культурна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою

Програма дистанційного курсу «Мовна та мовленнєва компетентність учителів початкової школи» розроблена на основі Типової освітньої програми організації  і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 36, відповідно до сучасної державної освітньої політики концепції Нової української школи та стратегії реформування початкової освіти.

Зміст:
1. Вступ
2. Заняття 1. Український правопис 2019: основні зміни порівняно
з 1990 роком.
3. Заняття 2. Культура мовлення та ораторські здібності педагога.
4. Заняття 3. Уникаймо типових мовленнєвих помилок!
5. Заняття 4. Теорія мови, яку варто повторити вчителям
початкової школи.
6. Заняття 5. Оформлення ділових паперів.
7. Тестування.

 

Обґрунтоване усвідомлення слухачами важливості для вчителя в системі працювати над удосконаленням власного мовлення та знань з мови

Засвоєння слухачами основних змін в Українському правописі 2019 року (порівняно з правописом 1990 р.) Розуміння змін, що відбулися. Усвідомлення важливості для сучасного педагога бути обізнаним зі змінами, що відбуваються в культурнонауковому життя країни

Удосконалення усного й писемного мовлення та ораторських здібностей педагогів

Усвідомлення важливості для вчителя говорити правильно. Прищеплення бажання слідкувати за власним мовленням, уникати типових мовленнєвих помилок, позбавитися недоліків у мовленні (русизмів, суржику, діалектизмів тощо)

Усвідомлення важливості для вчителя говорити правильно. Прищеплення бажання слідкувати за власним мовленням, уникати
типових мовленнєвих помилок, позбавитися недоліків у мовленні (русизмів, суржику, діалектизмів тощо)

Відпрацювання / закріплення вмінь оформлювати ділові папери (тих, з якими найчастіше доводиться працювати педагогам). Усвідомлення важливості дотримання культури оформлення ділових паперів