Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичний онлайн-курс "Сенсорна інтеграція у роботі з дітьми із складними порушеннями розвитку: від теорії до практики"

Метою курсу є підвищення рівня інклюзивної та професійної компетентності педагогічних працівників, фахівців корекційного профілю; розширення знань про метод “сенсорна інтеграція”, діагностику та види корекції сенсорної дисфункції у дітей із складними порушеннями розвитку.

Практичний онлайн-курс "Сенсорна інтеграція у роботі з дітьми із складними порушеннями розвитку: від теорії до практики"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Суменко Тетяна Юріївна

Розробники / розробниці програми:

Суменко Тетяна Юріївна, музична керівниця вищої категорії Комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»; аспірантка кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF; магістерка «Педагогіки вищої школи», авторка курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, фахівців соціальної сфери та закладів спеціальної освіти; авторка «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW», методичних матеріалів для дітей із складними порушеннями розвитку. ///Мордовенко Наталія, вчитель логопед, дефектолог вищої категорії Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідіністю "Промінь"; співавторка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців соціальної сфери та закладів спеціальної освіти; вчитель-методист; дипломований вчитель-експериментатор, Монтесорі -педагог (Німецька академія розвиваючої реабілітації, Мюнхен); авторка наукового збірника "Педагогіка здоров’я", методичних матеріалів для дітей із складними порушеннями розвитку.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Логопед
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший вихователь
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Реабілітація

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу

В умовах розвитку сучасної соціальної роботи та інклюзивної освіти вкрай важливо  забезпечити якісний рівень надання професійної підтримки дітям із  складними порушеннями  розвитку. Врахування особливостей розвитку сенсорних процесів дитини зі СПР – важлива складова успішного проходження реабілітаційного маршруту спрямованого на перспективне закриття  індивідуальних дефіцитів. Вивчення базових принципів підходу «сенсорна інтеграція» допоможе  фахівцям познайомити особливу дитину  з плануванням, виконанням рухів за допомогою чотирьох основних сенсорних модальностей: дотику, пропріоцепції, вестибулярних функцій і зору.

Цей курс для вас, якщо Вам потрібно:

 • навчитися працювати з дітьми із порушенням психофізичного розвитку;
 • дізнатися що таке сенсорна дисфункція та методи її подолання;
 • освоїти методи та практичні інструменти для ефективної корекції сенсорної дисфункції у дітей із складними порушеннями розвитку.

Програма курсу складається із  тем:

 1. Вступ. Базові поняття методики “СІ”.
 2. Сенсорна система людини. Класифікація порушень сенсорної обробки.
 3. Складні порушення розвитку дитини (СПР): причини та напрями корекції.
 4. Сенсорна кімната: види, переваги.
 5. Адаптація до занять дітей зі СПР.
 6. Сенсорна карта: діагностика та корекція.
 7. Практичний аспект: вправи, корисні лінки, рекомендації фахівців практиків.

Ви дізнаєтесь та навчитеся: 

 • що являє собою сенсорна система людини;
 • понятійно-термінологічний апарат методу «сенсорна інтеграція»;
 • причини складних  порушень розвитку  у дітей;
 • як працювати із дітьми що мають складні порушення розвитку (РАС, ЗПР, ЗМР, РДУГ, синдром Дауна та ін.);
 • форми та методи роботи із сенсорної інтеграції для дітей зі СПР.

Навчання та комунікація  проходить у закритому Телеграм каналі. Ви можете переглядати навчальний матеріал у зручний час, ознайомлюватися з презентаційним та лекційним матеріалом. У навчальній програмі передбачено виконання практичних робіт. 

Виконують програму курсу: 

Суменко Тетяна Юріївна, музична керівниця вищої категорії КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»; аспірантка кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF; магістерка  «Педагогіки вищої школи», авторка курсів підвищення кваліфікації для освітян та фахівців  соціальної сфери, авторка «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW», методичних матеріалів   для дітей із складними порушеннями розвитку.
- педагогічний стаж - 17 років;
- досвід роботи  у  соціальній сфері  12 років;
- нагороджена посвідченням “Ними пишається Харківщина" 
- лауреатка Премії  Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування у номінації “Охорона здоров’я  та соціальний захист”;
- співорганізаторка батьківського клубу  “Берегиня”  (МЦ “Промінь”) для батьків осіб з інвалідністю.

 

Мордовенко Наталія, вчитель логопед, дефектолог вищої категорії  Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідіністю "Промінь"; співавторка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців соціальної сфери та закладів спеціальної освіти; вчитель-методист;  дипломований вчитель-експериментатор, Монтесорі -педагог (Німецька академія розвиваючої реабілітації, Мюнхен); авторка наукового збірника  "Педагогіка здоров’я", методичних матеріалів  для дітей із складними порушеннями розвитку.

 

Навчання на даному курсі допоможе освітянам, фіхівцям соціальної сфери,  піклувальникам що працюють з дітьми із складними порушеннями розвитку, підвищити рівень інклюзивної та професійної кометентності, розширити знання про метод “сенсорна інтеграція”,  отримати навички діагностики і корекції сенсорної дисфункції у дітей із складними порушеннями розвитку. Курс стане у нагоді фахівцям корекційного профілю, батькам, що планують ввести в свою практичну діяльність основи сенсорної інтеграції у роботі із  “важкими” дітьми та отримати чіткі відповіді про цей підхід.

Цей курс — квиток для тих, кому потрібно отримати базову інформацію від кваліфікованих фахівців-практиків, що працюють із дітьми із складними порушеннями ровитку в межах спеціалізованої установи. 

 

УВАГА: курс не замінює професійного навчання за методом  Sensory Integration. Основна мета: надати базову інформацію про особливості роботи з дітьми  із складними порушеннми розвикту за допомогою методу “сенсорна інтеграція”.

 Впродовж року

Вдосконалення інклюзивної, здоров'язбережувальної та психо-емоційної компетенції  освітян та фахівців соціальної сфери. 

По закінченню навчання слухачі та слухачки курсу виконують  творче завдання, що стане першим практичним інструментом у скарбниці фахівця із сенсорної інтеграції.