Eng

Суменко Тетяна Юріївна

Інклюзивна компетентність педагогічних і соціальних працівників – фундаментальна складова їх професійних компетентностей. Бути «інклюзивно – обізнаними» та грамотними, - вимога сучасного вчителя!

Загальна інформація 112
Керівник / керівниця: Суменко Тетяна Юріївна
Рік заснування: 2021
Різновид: Фізична особа
Організаційно-правова форма господарювання: Фізична особа
Форми підвищення кваліфікації:
 • дистанційна
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Консультант
 • Логопед
 • Музичний керівник
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Додаткова інформація

 

Суменко Тетяна Юріївна, музична керівниця вищої категорії КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»; аспірантка кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF; магістерка  «Педагогіки вищої школи», авторка «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW», «Робочого зошиту» , «Щоденнику успіху» ,  методичних матеріалів,   для дітей із складними порушеннями розвитку.

 - педагогічний стаж - 17 років;

- досвід роботи  у  соціальній сфері  11 років;

 - 2014 р. нагороджена посвідченням “Ними пишається Харківщина" та занесена на дошку пошани кращих працівників соціальної сфери  м. Харкова;

 - 2017 р. лауреатка Премії  Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування у номінації “Охорона здоров’я  та соціальний захист”;

 - з 2012 р. по цей час -  співорганізаторка батьківського клубу  “Берегиня”  (МЦ “Промінь”) для батьків осіб з інвалідністю.

 

Назва навчального курсу: Інтегрований соціально-мистецький курс “My world”  для дітей зі складними порушеннями розвитку

Актуальність

    Пріоритетний напрям діяльності Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики – робота із забезпечення якісної, доступної  освіти та реабілітаційних послуг для дітей із складними порушеннями розвитку. Відповідно державного профстандарту вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти і вчителя початкової освіти ( від 29 грудня 2020р) освітяни мають здійснювати інтегроване та інклюзивне навчання  для дітей з вадами розвитку (різних нозологій). 

    Інклюзивна компетентність педагогічних і  соціальних працівників – фундаментальна складова їх професійних компетентностей. Бути «інклюзивно – обізнаними» та грамотними, - вимога сучасного вчителя! Інтегрований соціально-мистецький курс "MW" – це новий погляд на корекційні заняття для дітей з порушенням розвитку. 

Мета програми

Підготовка працівників педагогічної та соціальної сфери до формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку;   вдосконалення ключових компонентів професійної компетентності вчителя, опанування новими елементами інклюзивної компетентності  в рамках організації навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи з дітьми із складними порушеннями розвитку в дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, у закладах, що надають послуги з соціальної реабілітації.

Завдання програми:

    В результаті освоєння даної  програми підвищення кваліфікації слухачі повинні опанувати знання та навички, що необхідні для якісної зміни їх компетенцій:

 1. знати теоретичні та методичні основи організації навчальних, розвитково-корекційних занять для дітей  із складними порушеннями розвитку в  дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, в соціальних установах (реабілітаційні центри, центри розвитку для дітей) ;
 2. знати особливості нозологій дітей із  складними порушеннями розвитку згідно МКХ 10, МКХ 11;
 3. знати особливості спільної діяльності музичного керівника та інших учасників мультидисциплінарної команди в умовах реалізації корекційно-розвиткової  роботи та  інклюзивного навчання;
 4. знати структуру музично-корекційних занять;
 5. знати механізми діяльності усіх учасників реабілітаційного процесу під час проведення відкритих  заходів;
 6. знати умови і принципи  організації корекційно-розвиткової діяльності для дітей  із  складними порушеннями розвитку;
 7. знати що являють собою музичні нейрокорекційні ігри-вправи, розробляти їх та застосовувати на практиці;
 8. знати особливості супроводу при включенні  (залученні) дітей із складними порушеннями розвитку до колективу дітей (група, клас);
 9. уміти планувати навчальну, корекційно-розвиткову діяльність  групи дітей із складними порушеннями розвитку з урахуванням  індивідуальних особливостей кожної дитини;
 10. уміти застосовувати на практиці  моделі побудови музичних, корекційно-розвиткових занять для дітей  із  складними порушеннями розвитку;
 11. уміти дотримуватися умов та принципів організації корекційної діяльності у реабілітаційному середовищі;
 12. володіти навичками аналізу  педагогічної, корекційної діяльності в умовах реабілітаційного курсу, або умовах інклюзивного навчання;
 13. уміти застосовувати на практиці елементи інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW».

Про курс:

"Інтегрований соціально-мистецький курс "MW" –  унікальна методика проведення музично- корекційних занять для дітей із складними порушеннями розвитку. Курс, або елементи курсу, доречно реалізувати як в закладах дошкільної, загальної середньої освіти, так і в закладах спеціальної освіти, або соціальних установах на кшталт реабілітаційних центрів.

Інтегрований соціально-мистецький курс «MW»  - являє собою комплекс  навчально-корекційних занять, що об’єднані  у 8 практичних модулів з   видозміненими структурними елементами.  Кожне заняття наповнене авторським  корекційно значущим контентом, що може бути використаним як музичним керівником, так і іншими фахівцями. В структуру занять  введені авторські нейрокорекційні вправи, музичні ігри  на встановлення візуального контакту, ігри на розвиток рухових імітацій, ігри з елементами нейробіки, комплекси руханок, поспівок, логоритмічних вправ, пальчикова гімнастика, елементи ЛФК, вправи для розвитку просторових уявлень, зорової та слухової пам’яті, вправи для корекції поведінкових навичок для дітей з РАС, гіперактивністю, розумовою відсталістю середнього та важкого ступеню та ін. 

 • Практичний матеріал  являє собою вектор з  соціального орієнтування для дитини із складними порушеннями розвитку.
 • Інтегрований соціально - мистецький курс «MW»  не має жодного аналогу та містить   авторський практичний та дидактичний матеріал.

Під час впровадження даного курсу у систему музичних занять для дітей із складними порушеннями розвитку, рекомендовано використовувати наступний  дидактичний матеріали:

 - робочий зошит;

 - щоденник успіху дитини.

Режим занять:  дистанційне навчання

Нормативний термін засвоєння програми: 20 академічних годин 

Обсяг в  кредитах ЄКТС: 0,67

Підсумкове тестування: для атестації по програмі підвищення кваліфікації необхідно пройти тестове завдання. Надані тестові завдання являються формою підсумкового контролю осіб, що навчаються за програмою підвищення кваліфікації. Для виконання тестової роботи, слухачі мають засвоїти основні знання за темами навчальної програми курсу. Тестова робота з результатом 50% правильно виконаних завдань вважається успішною. 

Ваш документ

Довідка (сертифікт) про підвищення кваліфікації

Для кого цей курс:  додаткова програма підвищення кваліфікації «Інтегрований соціально-мистецький курс «MW»  призначена для соціальних, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх  закладів  освіти та соціальних установ, музичних керівників, музичних терапевтів, вчителів реабілітологів, тьюторів, асистентів вчителів, асистентів соціальних вихователів, батьків дітей із  складними порушеннями розвитку, волонтерів,  інших осіб що із числа соціальних, педагогічних працівників, що здійснюють інтегрований та  інклюзивний підхід до дітей із складними порушеннями розвитку.

Зміст програми:

№ п/пНазва модулів і тем програмиВсього годинУ тому числіПоточний контроль знань
ЛекціїСамостійна робота
 1.  
1 модуль. Про курс31,51,5 
2.2 модуль. Комплексні порушення розвитку. Соціальна компетентність дітей із складними порушеннями розвитку.21,50,5 
3.3 модуль. Специфіка проведення музичних занять для дітей із складними порушеннями розвитку. МНЗ1,51,5  
4.4 модуль. Мультидисциплінарна команда. Що, де, коли?!321 
5.5 модуль. Структура «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW».11  
6.6 модуль. «Особливе про особливих» (специфіка нозологічних форм та принципи роботи музичного керівника з дітьми із складними порушеннями розвитку). 1,50,51 
7. 7 модуль. Творча хвилина, її значення. Рефлексія.2,520,5 
8.8 модуль. «Практичний кейс».3,51,52 
Всього:1811,56,5 
Підсумкова атестація2 22
Усього годин: 2011,58,52

Переваги: 

зміст і навчально-методичне забезпечення зазначених дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних, соціальних працівників розроблені  на основі   авторської методики Суменко Т.Ю., навчальних матеріалів та навчально-корекційних  програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Інститутом Модернізації  змісту освіти. Слухачі курсу отримають ексклюзивні знання з методики проведення музичної,  корекційно-розвиткової діяльності, кейс з інноваційними практичними матеріалами для дітей із складними порушеннями розвитку,  що пройшли апробацію у реабілітаційній установі м. Харкова.

Завдяки опануванню новими компетенціями, що пропонує дана програма підвищення курсів кваліфікації ви зможете успішно проходити атестацію, вибудовувати траєкторію навчальної, корекційно-розвиткової діяльності з дітьми із складними порушеннями розвитку та бути впевненішими і неповторними у своїй професії.

 

 

 

Усі можливості суб’єкта підвищення кваліфікації
Переглянути

Практичний онлайн-курс "Сенсорна інтеграція у роботі з дітьми із складними порушеннями розвитку: від теорії до практики"

Подати заявку
Переглянути всі можливості