Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Бренд учителя

Підвищення власної та професійної ефективності діяльності вчителя шляхом реалізації наступних завдань: навички управління часом; удосконалення емоційної компетентності; формування навичок критичного мислення під час роботи з медіатекстами та вміння розпізнавати маніпуляції; розвиток комунікативних навичок педагогів; формування моделі правомірної поведінки вчителя; удосконалення майстерності педагога шляхом оволодіння інноваційними інструментами; створення блогу як форми цифрового портфоліо. Важливо! У разі, коли після підтвердження заявки не приходить лист-підтвердження на вказану Вами електронну пошту, перейдіть за покликанням: https://kursy.centrosvity-kolomyia.org.ua (ім'я входу - ваша електронна пошта, пароль - був Вами створений при першій реєстрації на цій платформі).

Бренд учителя

Розробники / розробниці програми:

в.о. директора Центру професійного розвитку - Ірина Грицюк, консультанти Центру: Інна Саламіна, Віталій Дем'янчук, Наталія Трефяк, Мирослава Калин, Уляна Семенюк.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Лідерська компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Всі професійні компетентності

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

1.Права та обов'язки вчителя у контексті сучасних освітніх реформ.

2. Дотримання академічної доброчесності як запорука якості освіти.

3. Основи креативної та конструктивної комунікації вчителя.

4. Критичне мислення як феномен медіаграмотності.

5. Тайм-менеджмент успішного педагога.

6. Ґейміфікація освітнього процесу.

7. Стресостійкість як значуща риса педагога в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає:

 • володіння навичками критичного мислення та аналізу інформації, вміння виявляти фейки та маніпуляції в медіа;
 • формування емоційної компетентності педагогів та самомотивації;
 • уміння використовувати техніки управління часом;
 • формування принципів чесного та справедливого навчання серед учасників освітнього процесу;
 • формування практичних вмінь та способів застосування правомірної поведінки;
 • володіння навичками високорозвиненої  креативної та конструктивної комунікації;
 • володіння сучасними комп’ютерними засоби гейміфікації та методиками їх застосування.