Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Регіональний форум корекційних педагогів й педагогинь #ПЕДАГОГ_ТИ_ОК?

ознайомити із зміна орієнтиру до обстеження та проведення занять з дітьми з ООП; опанувати способи налагодження співпраці на занятті з дитиною з ООП; гнучкістю мотиваційних стимулів як інструмент успішної співпраці дитини із спеціалістами та батьками; організацією ранного втручання; створити професійну спільноту корекційних педагогів й педагогинь

Регіональний форум корекційних педагогів й педагогинь #ПЕДАГОГ_ТИ_ОК?

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «Освіта без умов» і директорка діагностично-корекційного центру Анастасія Сомова - старша викладачка НУ «Запорізька політехніка» та аспірантка КУ «Хортицька національна навчачальна-реабілітаційна академія» ЗОР, за підтримки україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України».

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Регіональний форум

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Логопед

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: Корекційна педагогіка

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Створення професійної спільноти корекційних педагогів й педагогинь; обмін досвідом в Telegram-спільноті “#ПЕДАГОГ_ТИ_ОК?”

1) Зміна орієнтиру до обстеження та проведення занять з дітьми з ООП;

2) Налагодження співпраці на занятті з дитиною з ООП;

3) Гнучкість мотиваційних стимулів як інструмент успішної співпраці дитини із спеціалістами та батьками;

4) Організація ранного втручання.

учасниці й учасники:

 

1) використовують нові орієнтири до обстеження та проведення занять з дітьми з ООП;
2) опановують способи налагодження співпраці на занятті з дитиною з ООП;
3) знають мотиваційні стимули для успішної співпраці дитини із спеціалістами та батьками;
4) використовують методи ранного втручання;
5) співпрацюють у професійній спільноті корекційних педагогів й педагогинь.

Зареєструватися у Google-формі за Перейти за покликанням до 10.11.2023 року 15:00; приєднатися до Telegram-спільноті “#ПЕДАГОГ_ТИ_ОК?” (посилання надійде е-поштою, або засобами інших каналів комунікації); для отримання сертифікату про підвищення кваліфікації необхідно подати заявку на платформі EdWay

11 листопада 2023 року з 11:00 до 16:00 (точне місце буде повідомлено в Telegram-спільноті “#ПЕДАГОГ_ТИ_ОК?”)