Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Упровадження міжнародної програми Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН) в заклади освіти Запорізької області

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян й освітянок для забезпечення благополуччя учасників й учасниць освітнього процесу; удосконалити емоційно-етичну компетентність за професійним стандартом; ознайомити з глибиною програми “Соціально-емоційне та етичне навчання” на особистісному, соціальному та системному рівнях, в тому числі уміння використовувати навчальні програми “Рання початкова школа”, “Початкова школа” та “Середня школа”, практиками стійкості, взаємозалежністю із концепціями “Нова українська школа” та “Інклюзивна освіта”; розвивати уміння практикувати СЕЕН, в тому числі уміння реалізовувати програму в закладах освіти, через уроки СЕЕН та інтеграцію в навчальні предмети, адаптувати в очному, змішаному та дистанційному форматах; розробити стратегію впровадження програми СЕЕН в заклади освіти.

Упровадження міжнародної програми Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН) в заклади освіти Запорізької області

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

ГО «Освіта без умов» і тренер СЕЕН в Україні Артем Дудка на основі концепції й змісту та з використанням навчальних матеріалів, створених Університетом Еморі (США) і ГО «ЕдКемп Україна», за підтримки україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України».

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники й працівниці ЗДО, ЗССО, ЗПО, ЗП(Т)О, ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • учасникам й учасницям забезпечується проведення чотирьох консультаційних зустрічей за програмою;
 • підтримка у віртуальній спільноті Telegram;
 • супервізійні зустрічі протягом навчального року.
 1. Проходження ознайомчого онлайн-курсу від Університету Еморі Перейти за покликанням , сертифікат про проходження якого прикріплюється у формі реєстрації;
 2. Реєстрація на участь у Тренінгу двох представників/-ць від одного закладу освіти до 25 жовтня 2023 року 23 год. 59 хв., проведення зум-інтерв’ю 6-12 листопада 2023 року та спілкування з адміністрацією закладів освіти, чи підтримують вони впровадження програми (посиланням на реєстрацію буде оприлюднено у спільноті ГО «Освіта без умов» у соцмережі Facebook Перейти за покликанням );
 3. Проведення тренінгу 3 - 5 листопада 2023 року;
 4. Проведення консультацій щодо упровадження програми в заклади освіти та вільного (не)іспиту щодо змісту навчання 13-19 листопада 2023 року; вручення сертифікату про успішне проходження навчання 02 грудня на Регіональній конференції “Сильні разом: підтримка психічного здоров’я учнівства, учительства та батьківства”.

Учасник/учасниця:

 • підвищили методичний та практичний рівні професійних компетентностей для забезпечення благополуччя учасників й учасниць освітнього процесу; 
 • удосконалили емоційно-етичну компетентність за професійним стандартом; 
 • використовують програму “Соціально-емоційне та етичне навчання” та практики стійкості на особистісному, соціальному та системному рівнях;
 • набули уміння використовувати навчальні програми “Рання початкова школа”, “Початкова школа” та “Середня школа”;
 • реалізовують програму в закладах освіти, через уроки СЕЕН та інтеграцію в навчальні предмети, адаптуючи в очному, змішаному та дистанційному форматах; 
 • розробили стратегію впровадження програми СЕЕН в закладі освіти.
 • учаснику/учасниці необхідно пройти реєстрацію за посиланням до 25 жовтня 2023 року 23 год. 59 хв.;
 • пройти зум-інтерв’ю до 29 жовтня 2023 року;
 • взяти участь у тренінгу 3-5 листопада 2023 року;
 • відвідати 4 консультації щодо упровадження програми в заклади освіти 6-12 листопада 2023 року;
 • проходження вільного (не)іспиту щодо змісту навчання 13-19 листопада 2023 року;
 • вручення сертифікату про успішне проходження навчання 02 грудня на Регіональній конференції «Сильні разом: підтримка психічного здоров’я учнівства, учительства та батьківства»