Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сенсорна інтеграція як метод роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку

Мета курсу - надати учасникам фактологічне пояснення розладів сенсорної інтеграції та їхнього зв'язку з труднощами у навчанні та поведінковими розладами. Також надати поради щодо роботи з дітьми, які мають розлади сенсорної інтеграції, та пропонує способи їхньої підтримки. Курс містить цікаві пропозиції щодо вправ та ігор, які стимулюють правильний розвиток процесів сенсорної інтеграції.

Сенсорна інтеграція як метод роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр Персонального Розвитку у Вроцлаві

Розробники / розробниці програми:

Курс розроблений фахівцями з Центру Персонального Розвитку

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Соціальний педагог
 • Старший вихователь
 • Старший вожатий

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Перелік професійних компетентностей:

 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Трудове навчання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • В1. Інклюзивна компетентність

Список модулів:

 • Модуль 1: Вступ до методу сенсорної інтеграції
 • Модуль 2: Процеси сенсорної інтеграції, що відбуваються у дитини
 • Модуль 3: Розлади сенсорної інтеграції та розвиток дитини
 • Модуль 4: Сенсорна інтеграційна терапія та її елементи в роботі вихователя та вчителя
 • Модуль 5: Практичні вправи, що підтримують розвиток сенсорних процесів, без використання спеціалізованого обладнання

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • знання характеристик основних сенсорних систем;
 • розпізнавання факторів, що впливають на розвиток сенсорних процесів;
 • симптоми розладів СІ у дітей;
 • етапи розвитку дитини та проекція розладів СІ на розвиток дитини;
 • діагностика розладів СІ;
 • стратегії підтримки дитини;
 • ігри та вправи для підтримки розвитку сенсорних процесів.