Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підготовка регіональних експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти

Формування єдиного розуміння якості освіти та освітньої діяльності для об'єктивного експертного оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Підготовка регіональних експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти

Розробники / розробниці програми:

Якименко О.В., перший заступник Голови Державної служби якості освіти України, кандидат економічних наук Вергун.Ю.В., директор департаменту інституційного аудиту Святенко О.В., заступник директора департаменту - начальник управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти Колінко О.А., заступник начальника управління - начальник відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області Даниленко Р.В., завідувач сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Експертна спільнота Державної служби якості освіти

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

           Учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з питань проведення інституційного аудиту й інтерпретації його результатів, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів 
в освіті;  

         ознайомляться з вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного підходу; 

        оволодіють методичним інструментарієм для проведення інституційного аудиту в рамках забезпечення недискримінації в освіті (оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти); підвищать рівень умінь щодо застосовування методів аналізу освітнього контенту, середовища закладу освіти, особливостей педагогічної комунікації з точки зору, оформлення документації за результатами інституційного аудиту.

Графік зазначений у програмі