Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Олесюк Наталія
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Ресурсна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану»
Голова громадської організації «Освіта без умов» Артем Олегович ДУДКА
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00381-2022-00454 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/381/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: удосконалив/удосконалила знання, вміння та навички організовувати якісний освітній процес в умовах воєнного стану; може вирішувати проблемніпитання, які трапляються на шляху організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантину; поширює закордонний досвід з організації освітнього процесу та використовує його у своїй педагогічній діяльності; організовує освітній процес в закладі освіти за принципами комплексного формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.
  • Дата видачі: 30 червня 2022 р.
Голова громадської організації «Освіта без умов» Артем Олегович ДУДКА
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00381-2022-00454 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»